Skip to main content
Hamburger Recycling ENS d.o.o.

Djelokrug

Usluge

 • Djelatnost oporabe otpada
 • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • Djelatnost prijevoza otpada
 • Djelatnost sakupljanja otpada
 • Djelatnost trgovanja otpadom
 • Djelatnost zbrinjavanja otpada
 • Skladištenje otpada
 • Gospodarenje otpadom
 • Izvoz otpada
 • Uvoz otpada
 • Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme

Kvaliteta i znanje

Naša tvrtka pruža niz usluga na području odlaganja i recikliranja. Nudimo profesionalnu nacionalnu i nadregionalnu obradu Vaših narudžbi koje se prilagođavaju specifičnim odlikama svake zemlje. Klikom na željenu zemlju dobit ćete informacije o uslugama koje pružamo lokalno.

Investiramo u najbolju moguću uslugu koju možete dobiti – za bolji okoliš.