Skip to main content
Hamburger Recycling ENS d.o.o.

Contact Data

Office

Hamburger Recycling Ens d.o.o.
Trebež 2
49210 Zabok
Croatia

Phone: +38512066020
Fax: +38512066003
info(at)hamburger-ens.hr
ens.hamburger-recycling.com

Naše Lokacije

HAMBURGER RECYCLING ENS D.O.O. – SVETA HELENA

Reciklažni centar Sveta Helena

Izgradnja Centra za prikupljanje otpadnog papira i neopasne plastike u Poduzetničkoj zoni Sv. Helena započela je u veljači 2008. a početak rada Centar je imao početkom listopada 2008.

Reciklažni centar ima svu infrastrukturu potrebnu za uspješno sakupljanje otpadnog papira, neopasne plastike te drugih sekundarnih sirovina, kao i za poslove sortiranja komunalne miješane ambalaže i pružanje usluga našim poslovnim partnerima. Prostire se na cca 13.000 m² ukupne površine, od čega je 2.500 m² natkrivena proizvodna hala sa poslovnim prostorima.
Plan poslovnog razvoja je širenje poslovanja kroz financiranje i gradnju novih pogona u nekoliko najvećih gradova/županija u Hrvatskoj.

Proces baliranja se vrši na horizontalnoj automatskoj preši produktivnosti 8 t/h.

Broj zaposlenih: 31

Kontakt:
Sveta Helena
Zona gospodarske namjene Sveta Helena 167
10382 Donja Zelina
Centrala: +38512066020
Fax: +38512066003

info(at)hamburger-ens.hr

Voditelj pogona:
Antun Lešić
Tel: +38512066020
antun.lesic(at)hamburger-ens.hr

 

HAMBURGER RECYCLING ENS D.O.O. – ZABOK

SJEDIŠTE Zabok

Trebež 2
HR 49210 Zabok