Skip to main content

Delatnost

Naše usluge

 • Obezbeđujemo odgovarajuće kontejnere po pojedinačnim zahtevima I za razlicitu strukturu ambalaznog otpada
 • Sakupljanje sekundarnih sirovina :
  1. Otpadni papir
  2. PE folija (Polietilensla folija)
  3. PET boce
  4. Ambalazno staklo
  5. Ambalazni metalni otpad
 • Sakupljanje na vasoj lokaciji I transport do naših postrojenja za tretman
 • Obezbeđujemo radnike za procese uklanjanja otpada
 • Vršimo obuku za pravilno sortranje otpada po vrstama
 • Tretman otpada, kao što je sortiranje, baliranje, seckanje, itd.
 • Uništenje dokumentacije
 • Kreiranje koncepta upravljanja otpadom
 • Kreiranje dokaza o odlaganju otpada
 • U saradnji sa licenciranim operaterom sistema upravljanja ambalaznim otpadom – preduzeca Tehno eko pak – obezbedjujemo uslugu upravljanja ambalaznim otpadom u skladu sa Zakonom o ambalazi I ambalaznom otpadu.

Oprema koju koristimo

 • Otvoreni kontejneri 5 m³
 • Mali kante za staklo 120 litara
 • Pres kontejneri 30 m³
 • Vertikalne prese
 • Horizintalne prese
 • Automatske prese za papir I plastiku

Kvalitet i Know-How

Nasa kompanija pruža različite usluge deponovanja I reciklaže. Nudimo profesionalnu nacionalnu I supraregionalnu obradu vaših porudžbina, koje su prilagođene specifičnostima svake zemlje. Izaberite željenu zemlju I informišite se koje usluge pružamo lokalno.

 

Mi ulažemu u najbolju moguću uslugu – za bolje okruženje.