This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Компетенции

Предоставяни услуги

 • Предоставяне на подходящи контейнери по индивидуални поръчки за различни видове отпадъци
 • Събиране на насипни отпадъци от опаковки
 • Събиране и транспортиране по фиксиран график или по заявка на отпадъци от опаковки
 • Предоставяне на персонал за събиране и сортиране на отпадъци от опаковки на място
 • Обучения на Вашият персонал на място
 • третиране на отпадъци от опаковки като сортиране, пресоване, шредиране, раздробяване и др.
 • Шредиране на документация и архив
 • Създаване на концепция за управление на отпадъците
 • Прецизна документална отчетност на извозените отпадъци
 • Навременно извозване (до 24 часа)
 • Дейности по почистване

Оборудване под наем

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КОНТЕЙНЕРИ И ОБОРУДВАНЕ

 • Отворени контейнери 7 – 40 m³
 • Метални клетки 5 – 8 m³
 • Мобилни съдове (бобри) 240 – 1000 l
 • Пресконтейнери 8 – 26 m³
 • Вертикални преси
 • Компактори
 • Хартиени кошчета за отпадъци

КАЧЕСТВА И НОУ ХАУ

Нашата компания предоставя множество услуги, свързани с рециклиране. Ние предлагаме професионално изпълнение на Вашите заявки на местно и регионално ниво, адапритарани към специфичните изисквания на всяка страна. Изберете желаната от Вас страна, за да получите информация за предоставяните услуги на местно ниво.

Ние инвестираме в най-добрите услуги, които можете да получите за подобряване на околната среда.