This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Kompetence

Naše Služby

  • třídění a lisování druhotných surovin s následným prodejem do celé Evropy
  • likvidace komunálního odpadu
  • likvidace nebezpečných odpadů, olejů, baterií apod.
  • zpětný odběr elektrozařízení
  • přepracování (lisování) materiálu pro smluvní partnery
  • kontejnerová autodoprava
  • pronájem kontejnerů

Kvalita a know-how

Naše firma nabízí celou řadu likvidačních a recyklačních služeb. Nabízíme profesionální národní a nadregionální zpracování vašich zakázek, které jsou přizpůsobeny specifickým rysům každé země. Klikněte na požadovanou zemi a zjistěte, které služby jsou v tomto místě poskytovány.

Investujeme do nejlepších služeb jaké můžete dostat – pro lepší prostředí.