Skip to main content

Soutěž škol 2020-2021

Třiď a sbírej papír, odměnou ti bude nový mobil

Společnost Hamburger Recycling CZ s. r. o. připravila, i v tomto školním roce 2020/2021, soutěž ve sběru druhotných surovin. Sběrová soutěž je nejen příležitostí pro školy, jak mohou získat zajímavé finanční prostředky, ale současně přispívá i k ekologické výchově a vzdělávání žáků zábavnou formou. Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem soutěže je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách i mimo ně.
 
Věříme, že děti si formou soutěže osvojí zásady správného třídění odpadů, a tím přispějí ke zlepšení životního prostředí nás všech.

I v letošním ročníku soutěže jsme pro vás nachystali zajímavé motivační ceny a doufáme, že budete s námi opět rádi soutěžit.

Každá škola, která pošle přihlášku do soutěže obdrží od nás 5 litrů dezinfekce Anti-COVID a obdrží nálepku, že žáci školy zodpovědně třídí odpad.

CO SBÍRAT?  

  • karton - karton šedý, hnědý, vlnitý i hladký, 
  • časopisy, noviny, letáky - směs novin a časopisů, knihy bez tvrdých desek, letáky, počítačové sjetiny, 
  • PET víčka - víčka všech barev z PET lahví (mimo Jupíků a lahví od drogerie)
  • PET láhve - PET láhve sešlápnuté, s uzávěry i bez uzávěrů 


KONTAKT:

Zdeněk Chrástka 
tel: 603 517 596
@: zdenek.chrastka(at)hamburger-recycling.com

Ing. Ivana Bundilová, Dis. 
tel: 603 475 936 
@: ivana.bundilova(at)hamburger-recycling.com
 
Hamburger Recycling CZ s. r. o.
Janáčkova 1451/2
693 01 Hustopeče 
provozovna: Havlíčkova 38, 693 01 Hustopeče

Příloze: Přihláška do soutěže škol