Skip to main content

Společnost

Zabýváme se výkupem a zpracováním druhotných surovin, likvidací odpadů a poradenstvím.

Vyřešíme odpadové hospodářství pro školy, firmy, obce, živnostníky i soukromé osoby.

Působíme v oblasti odpadového hospodářství již od roku 2000.

Nabízíme kompletní služby odpadového hospodářství od svozu, výkupu, třídění a skladování až po recyklaci a likvidaci.

Postaráme se o veškerý odpad - železo, papír, plasty, kovový odpad, barevné kovy, autobaterie, sklo, nebezpečné odpady a další.

Pronájímáme kontejnery (písek, komunální odpad, atd.). Kontejnery od 3m³ do 33 m³
s nosností 3 – 24t.