This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Společnost

Zabýváme se výkupem a zpracováním druhotných surovin, likvidací odpadů a poradenstvím.

Vyřešíme odpadové hospodářství pro školy, firmy, obce, živnostníky i soukromé osoby.

Působíme v oblasti odpadového hospodářství již od roku 2000.

Nabízíme kompletní služby odpadového hospodářství od svozu, výkupu, třídění a skladování až po recyklaci a likvidaci.

Postaráme se o veškerý odpad - železo, papír, plasty, kovový odpad, barevné kovy, autobaterie, sklo, nebezpečné odpady a další.

Pronájímáme kontejnery (písek, komunální odpad, atd.). Kontejnery od 3m³ do 33 m³
s nosností 3 – 24t.