This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Környezeti tudatosság

A cég tevékenysége során folyamatosan és távlati célkitűzésként is különös figyelmet fordít a hulladékok szelektív gyűjtésére, a szelektív gyűjtés elterjesztésére, valamint azok előkészítése és feldolgozása során a szükséges természeti erőforrások felhasználásának minimalizálására.

A technológiai és logisztikai folyamatok kiválasztásánál ügyel, és törekszik a megbízható, korszerű és környezetbarát technológiák, berendezések, járművek alkalmazására, folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, az alkalmazott eljárásokat valamint környezetvédelmi teljesítményét a környezeti szempontok figyelembevételével.

A kiváló tapasztalattal, felkészültséggel és kapcsolatrendszerrel bíró Hamburger Recycling Cégcsoport környezetbarát ipari és gazdasági tevékenységét a körforgásos gazdaság és a fenntartható fejlődés céljaival összhangban végzi.

A hulladékban rejlő anyag és energia hasznosítása érdekében tevékenységével nagymértékben hozzájárul a nyersanyagok hulladékokkal történő helyettesítéséhez, ezáltal is segítve a hazai ipar fejlődését.

A Hamburger Recycling Hungary Kft. szelektív hulladékgyűjtési és kezelési tevékenységével alapanyagot biztosít a Hamburger Hungária Kft. által Dunaújvárosban végzett papírgyártáshoz. A papírgyártás végtermékeként keletkező hullámpapírból pedig a Dunapack Kft. készít csomagolási termékeket, így biztosítva a papír körforgását.