This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

PRINZHORN CSOPORT ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

 

§ 1 Bevezetés

 1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatjuk Önt arról, hogy a honlapunk használata és szolgáltatásaink igénybevétele során a személyes adatai gyűjtésre kerülhetnek. A személyes adatok alatt minden olyan információ értendő, amely egy természetes személy azonosításával vagy azonosíthatóságával kapcsolatos, pl. név, cím, születési dátum, e-mail cím, stb.
   

§ 2 Adatkezelő/Adatvédelmi koordinátor

 1. Az EU általános adatvédelmi rendeletének [“GDPR”] 4. Cikk 7. bekezdésének megfelelően az Adatvédelmi koordinátorról az Imprint részben olvashatnak. Kérjük, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit továbbítsa a következő címre: H-1215 Budapest, Duna u. 42., e-mail: dataprotection(at)hamburger-recycling.com.

§ 3 Általános információ a személyes adatok kezeléséről

 1. A személyes adatok gyűjtésére és kezelésére csak és kizárólag a honlap működtetéséhez, a megkeresések megválaszolásához, a nekünk leadott rendelések/velünk megkötött szerződések feldolgozásához és teljesítéséhez (továbbiakban együttesen „szerződéses jogviszonyok”), vagy egyes információkhoz vagy ajánlatokhoz való hozzáférés érdekében kerül sor. Csak és kizárólag a fenti célokkal összefüggésben használjuk fel a személyes adatokat az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezésekkel egyetértésben.

(2) A GDPR 6. cikke szerint a személyes adatkezelésének alapja:

(a) Ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez, az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja.

(b) Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja.

(c) Ha az adatkezelés az adatkezelőre, vagyis vállalatunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pontja.

(d) Ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés d) pontja.

(e) Ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés e) pontja.

(f) Ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja.

 (3) A felhalmozott személyes adatokat csak és kizárólag addig tároljuk, amíg az a személyes adatgyűjtés konkrét céljaihoz szükséges. További tárolás akkor valósulhat meg, ha a vállalatunk tekintetében alkalmazandó európai vagy nemzetközi jogszabályok az adatok megőrzéséről rendelkeznek.

(4) Az Önt érintő személyes adatok tekintetében Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)
 • A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
 • A törléshez való jog (GDPR 17. cikk)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
 • Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
 • A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

(5) Szintén felhívjuk a figyelmét arra, hogy joga van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek címe: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125

(6) Amennyiben adatfeldolgozókat bízunk meg bizonyos feladatokkal, vagy – amennyiben az törvényesen megengedhető – más címzettekkel közöljük az Ön adatait, arról Önt külön értesítésben tájékoztatjuk.

 

§ 4 Megkeresések kezelése és megválaszolása

(1) Amennyiben e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapot használva kapcsolatba lép velünk, az Ön által szolgáltatott adatokat (e-mail cím, esetleg név és telefonszám) a megkeresései megválaszolása érdekében tároljuk. Ezen megkeresések hatékony és helyes megválaszolása érdekében esetlegesen szükség lehet arra, hogy továbbítsuk megkeresését, vagyis az Ön által szolgáltatott adatokat, a Prinzhorn Group más vállalatai felé. Ez a továbbítás azonban csak és kizárólag az Ön megkeresésének megválaszolása céljából történik.

(2) A fentiek szerint gyűjtött adatokat töröljük, amikor ezek tárolása már nem szükséges, vagy amennyiben jogszerű megőrzésre vonatkozó kötelezettség áll fenn, úgy az adatok kezelését korlátozzuk.

 

§ 5 A személyes adatok szerződéses jogviszony teljesítéséhez kapcsolódó gyűjtése és kezelése

 (1) Ha Ön megadta nekünk a személyes adatait, úgy azokat csak és kizárólag a szerződéses jogviszony létrejötte és teljesítése érdekében használjuk fel.

 (2) A fentiek szerint felhalmozott adatokat töröljük, amikor ezek tárolása már nem szükséges, vagy amennyiben jogszerű megőrzésre vonatkozó kötelezettség áll fenn, úgy az adatok kezelését korlátozzuk.

 

§ 6 A honlapunk felkeresése

 (1) SSL tanúsítvány

Biztonsági okokból és a részünkre, mint a weboldal üzemeltetője részére, küldött bizalmas tartalmú továbbítások (például rendelések vagy megkeresések) védelme érdekében a honlapunk SSL titkosítást használ. Titkosított kapcsolat esetén a böngésző címsorában a „http://” „https://”-re vált át, és a címsor elején lévő lakat szimbólum megjelenik. Amikor az SSL titkosítás aktiválódik, az Ön által vállalatunknak megküldött adatok harmadik felek által nem olvashatóak.

 

(2) Ha csupán tájékozódási céllal használja a honlapunkat, úgy csak azon személyes adatokat gyűjtjük össze, amelyet a böngészője közöl, és amelyekre a műszaki feltételek teljesítése és honlapunk zökkenőmentes használata érdekében van szükség, valamint amely révén garantálható a rendszer biztonsága és stabilitása. Ezen adatok a következők: IP cím, a megkeresés dátuma és időpontja, a Greenwichi időtől (GTM) való időzóna-eltérés, a kérés tartalma, elérési státusz/HTTP státusz kód, a mindenkori adatközlés volumene, a webhelyekre vonatkozó kérések, böngésző, operációs rendszer és interfész és nyelv és a böngésző szoftver verziója.

 (3) A fentiekben említett adatokon kívül, az Ön operációs rendszerén szintén tárolásra kerülhetnek sütik (cookies) a honlapunk használata során. A sütik kis méretű szövegfájlok, amelyek tárolásra kerülnek a felhasználó internet böngészőjében vagy internet böngészője által. A sütik nem futtathatnak programokat vagy fertőzhetik meg vírussal az operációs rendszerét vagy számítógépét. A sütik célja, hogy az internetes böngészést felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyék. A böngészője beállításait igényei szerint változtathatja meg, ezáltal pedig letilthat bizonyos sütiket vagy az összes sütit. Ezen sütik letiltása révén azonban a honlapunk egyes funkciói használhatatlanná válhatnak.

Végezetül, a sütik használata lehetővé teszi, hogy honlapunk későbbi felkeresése során azonosítani tudjuk Önt, mint honlapunk regisztrált felhasználóját. A sütik letiltása esetén, Önnek minden alkalommal ismételten be kell jelentkeznie.

 (4) Google Analitika

 Vállalatunk jogos érdekeivel összhangban igénybe vesszük a Google LLC („Google”) nyújtotta web analitika szolgáltatást. A Google sütiket használ. A sütik által a felhasználók online ajánlatok felhasználásáról generált információ általában a Google Amerikai Egyesült Államokban található szervereire kerül továbbításra, és ott kerül tárolásra. A Google a Privacy Shield tanúsítványnak megfelelően alakította ki az adatvédelmi gyakorlatát, vagyis biztosítottan az európai adatvédelmi törvények szerint működik (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

A Google a fenti információkat vállalatunk nevében arra használja, hogy értékeli online ajánlatunk felhasználók általi felhasználását, jelentéseket készít ezen online ajánlatok keretében folytatott tevékenységekről, és további, az online ajánlatunk felhasználásával kapcsolatos és egyéb internetes szolgáltatásokat nyújt vállalatunk számára. Ezáltal lehetővé teszi felhasználói álprofilok létrehozását a feldolgozott adatok segítségével.

 Csak az aktivált IP anonimizálással kapcsolatban használjuk a Google Analitikát. Ez azt jelenti, hogy a Google az Európai Unión belül vagy Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban érintett más országokban a felhasználó IP címét lerövidíti. Csak kivételes esetekben küldik el a teljes IP címet a Google Amerikai Egyesült Államokban található szervereire, és a rövidítés ott történik meg.

 A felhasználó böngészője által küldött IP címet nem társítják más, a Google által szolgáltatott adatokkal. A felhasználók meggátolhatják a sütik tárolását az általuk használt böngésző szoftver megfelelő beállításai révén. Továbbá a Google általi, sütik révén generált, a felhasználók online ajánlat felhasználására vonatkozó adatgyűjtését, valamint ezen adatok a Google általi feldolgozását a felhasználók meggátolhatják az alábbi linken elérhető böngésző beépülő modul (plug-in) letöltésével és telepítésével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 További információ érhető el a Google adatkezeléséről, valamint beállításokról és tiltási opciókról a Google adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads), valamint a Google reklámmegjelenítési beállításaiban (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

§ 7 A pályázó adatainak kezelése

 (1) Amennyiben pályázati anyagot küld részünkre ezáltal Ön hozzájárulását adja, ekkor feldolgozzuk az Ön által közzétett adatokat és a megküldött (feltöltött) dokumentumokat a pályázati eljárás lefolytatása érdekében. Az Ön adatai és dokumentumai minden esetben csak és kizárólag a pályázati eljárás lefolytatásának időtartamára kerülnek tárolásra, ezt követően pedig csak addig, amíg ez törvényesen megengedett (maximum a pályázat beérkezésétől számított 30 napig).

 

(2) Amennyiben Ön jóváhagyta, a törvényben meghatározott megőrzési időn túl tároljuk adatait és dokumentumait, valamint ezeket megküldjük a Prinzhorn Group más társaságainak annak ellenőrzése érdekében, hogy Ön számításba jön-e egyéb betöltetlen álláshely vonatkozásában. Erről azonban minden esetben külön értesítésben tájékoztatjuk Önt.

 

§ 8 Az adatkezelés elleni tiltakozás, a jóváhagyás visszavonása

(1) Az adatainak kezelésére vonatkozó, korábban megadott jóváhagyást bármikor visszavonhatja. A jóváhagyás visszavonása révén korlátozódik a megadott személyes adatainak kezelése, a jóváhagyás visszavonásáról való tájékoztatást követő naptól. A visszavonás napjáig, az adatok kezelése törvényesen történt, arra a jóváhagyás visszavonása nincs hatással.

 (2) Amennyiben az érdekek egyensúlya alapján kezeljük az Ön személyes adatait, úgy Önnek joga van ezen adatkezelés ellen tiltakozni. Ez különösen akkor áll fenn, ha az adatkezelés nem szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez. Amennyiben Ön érvényesít egy ilyen kifogást, kérjük, tájékoztasson bennünket azon okokról, amelyekből kifolyólag nem kezelhetjük az Ön személyes adatait az általunk gyakorolt módon. Amennyiben az Ön tiltakozása indokolt, úgy megvizsgáljuk a helyzetet, és az adott adatkezelést befejezzük vagy módosítjuk, vagy tájékoztatjuk Önt, ha olyan kötelezettségünk áll fenn, amely értelmében az Ön személyes adatainak kezelését kötelesek vagyunk tovább folytatni.

 

§ 9 Ezen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

(1) Fenntartjuk a jogot jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására vagy frissítésére a legfrissebb törvényi előírások maradéktalan betartása vagy a szolgáltatásunk tekintetében beálló változtatások jelen adatvédelmi nyilatkozatban való lejegyzése vagy végrehajtása érdekében. Honlapunk felkeresése esetén vagy szolgáltatásaink használatakor jelen adatvédelmi nyilatkozat mindenkor érvényes, legújabb verziója alkalmazandó.