This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Wizja, Misja & Podstawowe wartości

Wizja

Naszą pasją jest oferowanie klientom najlepszych rozwiązań w zakresie recyclingu, papieru i opakowań.

Misja

Odzyskujemy cenne surowce i optymalizujemy łańcuch wartości dla naszych klientów.

Podstawowe wartości

  • Chcemy przyczyniać się do sukcesu naszych klientów.
  • Nasza innowacyjność oferuje klientom najlepsze rozwiązania.
  • Z szacunkiem traktujemy siebie nawzajem i nasze środowisko.
  • Kluczem naszego sukcesu jest poczucie przynależności do zespołu i nasza przedsiębiorczość.
  • Promujemy zrównoważony rozwój naszych pracowników.