This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Usługi

Wszystkie nasze oddziały wyposażone są w niezbędny, profesjonalny sprzęt do obsługi klientów w zakresie odbioru surowców wtórnych. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu dobrać najbardziej optymalny sposób gospodarowania odpadami powstającymi w Państwa firmie oraz zaproponuje najlepszy sprzęt do obsługi uzależniony od ilości, jakości oraz asortymentów powstających w Państwa zakładach. Naszym klientom oferujemy kontenery do gromadzenia surowców: 35m³, 20m³, prasokontenery oraz big bagi. Dzierżawimy również prasy do belowania materiału oraz gwarantujemy odbiór w ten sposób przygotowanego surowca.

 

Jakość oraz Know-How

Nasza firma oferuje szereg usług związanych z utylizacją i recyklingiem. Oferujemy profesjonalną realizację zamówień zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, dostosowanych do specyfiki danego kraju. Wybierz kraj, w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących świadczonych usług.

Inwestujemy w usługi, aby zaoferować Państwu najlepsze rozwiązania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.