This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Informacje prawne

Właściciel i operator strony internetowej

Hamburger Recycling Group GmbH

Aspanger Strasse 252
2823 Pitten
Austria

Numer telefonu: +43 (0) 50118 10300
Numer faxu: +43 (0) 50118 10399
info(at)hamburger-recycling.com
www.hamburger-recycling.com

Numer rejestru handlowego: FN 270201f
Sąd regionalny: Wr. Neustadt
Numer VAT: ATU 62273916

Działalność biznesowa

Sprzedaż hurtowa innych surowców wtórnych i pozostałych materiałów,
w szczególności makulatury.

Członkostwo

Austriacka Izba Gospodarcza (WKO)

Prawo właściwe/jurysdykcja

Ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej (GewO),
dostępna pod adresem: www.ris.bka.gv.at

Hamburger Recycling Group GmbH jest częścią grupy Prinzhorn Holding GmbH