This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Wyniki audytu recyklera za 2016 rok

Wyniki audytu recyklera za 2016 rok

Z dumą informujemy, że przeprowadzony w Hamburger Recycling Polska Sp. z o.o. audyt zewnętrzny dostawcy odpadów opakowaniowych na teren Unii Europejskiej lub eksportera poza teren Unii Europejskiej za 2016 rok został zakończony sukcesem. Podczas kontroli nie wniesiono żadnych zastrzeżeń, potwierdzając w pełni prawidłowość wystawianych przez Hamburger Recycling Polska Sp. z o.o. dokumentów EDPR.

Sprawozdanie z audytu jest dostępne w zakładce O FIRMIE/DOKUMENTY DO POBRANIA.