Skip to main content
Poland

Hamburger Recycling Polska w czasie COVID-19

W Hamburger Recycling Polska Sp. z. o.o. organizujemy pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, odpowiadając na potrzeby bezpieczeństwa oraz dostosowując działania podejmowane w celu poprawy dotychczasowego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, uwzględniając zmieniające się warunki pracy.

W obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa firma zapewniła pracownikom jednorazowe środki ochrony i środki do dezynfekcji rąk oraz wydała odpowiednie zalecenia dla pracowników wskazujące, jak postępować w przypadku zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, dotyczące między innymi kontaktów z innymi pracownikami, klientami czy konieczności unikania skupisk ludzkich:

  • umożliwiliśmy naszym pracownikom administracyjnym pracę zdalną, zapewniając im wszelkie potrzebne wyposażenie i wsparcie techniczne oraz zmieniając oprogramowanie, aby umożliwić komunikację przez MS Teams;
  • wprowadziliśmy rotacyjne godziny pracy (jedna osoba w jednym pomieszczeniu) - w działach, w których codzienna obecność w biurze jest koniecznością, opracowano tygodniowy plan rotacji i zadbano, aby pracownicy byli dostępni w zwyczajowych godzinach pracy, a spotkania realizowano  zgodnie z planem, rezygnując jednakże z kontaktu osobistego na rzecz telefonicznego lub wirtualnego;
  • opracowaliśmy i wdrożyliśmy nowy proces obiegu korespondencji, uzgodniony z Pocztą Polską.

Widzimy się w uprzywilejowanej pozycji jako pracodawca, który nie tylko był w stanie utrzymać ciągłość procesów i nieprzerwany tryb pracy, ale nawet uzyskać pozytywne podsumowanie minionych miesięcy, a wszystko to dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu naszych pracowników, za co jesteśmy Wam głęboko wdzięczni!

Mamy nadzieję, ze pandemia się nie powtórzy, niemniej jednak dzięki zebranym doświadczeniom jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność.

We will!