Skip to main content

Kompanija

Hamburger Recycling, član Prinzhorn Holdinga

Sa našom osnovnom poslovnom delatnošću u sakupljanju, tretmanu, trgovini I transportu, mi zatvaramo krug između proizvodnje papira (Hamburger Containerboard) I proizvodnje ambalaže (Dunapack Packaging) u našoj grupaciji.

 

Fokus na sekundarne sirovine

Naše tekuće investicije u sakupljanje, sortiranje I tretman materijala za reciklažu osiguravaju snabdevanje naših fabrika I eksternih industrija visoko kvalitetnim sekundarnim sirovinama I robom. Mi smo fokusirani na nove projekte (green field), kao I na kupovinu I pripajanje postojećih kompanija (brown field) u naše divizione strukture. Rast u pružanju usluga deponovanja iz trgovinskih lanaca, trgovina na veliko, indistrije I zajednica je naša glavna težnja.

Iza kulisa Hamburger Recyclinga