This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Podjetje

Hamburger Recycling Adria d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2012 in ima sedež v Kopru (Slovenija) . Nahajamo se v poslovnih prostorih na 100 m² v Kopru (Prade).

 

Vrednote integritete podjetja

Spoštujemo najvišja etična načela in dobre poslovne običaje. Delujemo skladno z zakonodajo, veljavnimi smernicami in priporočili ter internimi pravili družbe.

Odličnost

Naše storitve so usmerjene v vrhunsko zadovoljevanje potreb po storitvah slehernega kupca in temeljijo na sodobnem znanju.

Prilagodljivost in prožnost

Naše storitve so hitre in prirejene željam kupcev.
Dosegamo jih z inovativnim pristopom in organiziranostjo.

Odgovornost

Odlikuje nas visoka odgovornost do sprejetih obveznosti in dogovorov ter do družbenega in naravnega okolja.

Timsko delo in spoštljiv odnos do sodelavcev

Kakovost naših storitev je plod dela posameznikov in odličnih strokovnih skupin. Cenimo različna znanja, izkušnje in poglede sodelavcev. Tako delavnost, poštenost, zavezanost in znanje so vrednote, v katere verjamemo in so se potrdile preko rezultatov razvoja družbe, kakor tudi zadovoljstva naših zvestih odjemalcev.

 

Poslovna strategija

Dejavnost, ki jo opravljamo v družbi, je »Trgovanje z odpadno plastiko, papirjem in kovinami (vključno z mešanimi kovinami)«.

Osnovna poslovna strategija vodstva in vseh zaposlenih je diferenciacija. Hočemo biti vredni zaupanja ter visoko strokovni v vsem, kar delamo. To pomeni, da izvajamo kakovostne storitve, za katere prevzemamo odgovornost.

 

Dokaza kakovosti sta certifikat ISO 9001:2008 in Aqsiq certifikat

Vzpostavili, dokumentirali in uvedli smo sistem vodenja kakovosti, ki ga vzdržujemo in nenehoma izboljšujemo. Sistem je skladen s zahtevami standarda ISO 9001: 2008, ob upoštevanju napotkov iz standarda ISO 9004: 2009. Podjetje je u letu 2015 pridobilo aqsiq certifikat št. A705150306.

 

Osredotočenje na zadovoljstvo strank

Ker se zavedamo, da je za uspešnost podjetja pomembnih več dejavnikov, temu primerno gradimo poslovanje na zaupanju, trasparentnosti ter zadovoljstvu strank in zaposlenih.
Naše glavno vodilo je dolgoročno zadovoljen odjemalec in vsi zainteresirani, ki sodelujejo z nami v našem poslovnem okolju. Smo majhna ekipa v velikem sistemu , ki veliko vlaga v izobraževanje in razvoj svojih zaposlenih.