This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Vizija, Poslanstvo & Glavne Vrednote

Vizija

Predani smo cilju, da strankam ponudimo najboljše rešitve na področju recikliranja, papirja in embalaže.

Misija

Pridobivamo dragocene surovine in za naše stranke optimizirano vrednostno verigo.

Glavne vrednote

  • Z veseljem prispevamo k uspehu naših strank.
  • Naše inovacije omogočajo strankam ustrezne rešitve.
  • Drug z drugim in z okoljem ravnamo spoštljivo.
  • Naš uspeh temelji na našem timskem in podjetniškem duhu.
  • Spodbujamo trajnostni razvoj naših zaposlenih.