This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Vizija, Poslanstvo & Glavne Vrednote

Vizija

Predani smo cilju, da strankam ponudimo najboljĆĄe reĆĄitve na področju recikliranja, papirja in embalaĆŸe.

Misija

Pridobivamo dragocene surovine in za naĆĄe stranke optimizirano vrednostno verigo.

Glavne vrednote

  • Z veseljem prispevamo k uspehu naĆĄih strank.
  • NaĆĄe inovacije omogočajo strankam ustrezne reĆĄitve.
  • Drug z drugim in z okoljem ravnamo spoĆĄtljivo.
  • NaĆĄ uspeh temelji na naĆĄem timskem in podjetniĆĄkem duhu.
  • Spodbujamo trajnostni razvoj naĆĄih zaposlenih.