This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Naše storitive

  • nakup in prodaja vseh vrst odpadnega papirja, plastike in kovin
  • izpolnjevanje zahtev odjemalcev na tak način, da mu nudimo najboljšo komercialno in logistično storitev
  • izpolnjevanje drugih pogodbenih zahtev in zahtev veljavne zakonodaje
  • nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti
  • ohranjanje in izboljševanje zadovoljstva vseh zainteresiranih
  • skrb za okolje
  • priprava dokumentacije za uvoz/izvoz
  • svetovanje pri carinskih postopkih
  • kontrola kakovosti

Kakovost in Know-How

Naše podjetje ponuja številne storitve na področju odstranjevanja in reciklaže. Na državni in medregionalni ravni ponujamo strokovno obdelavo vaših naročil, ki so prilagojena specifičnim lastnostim posamezne države. Za podrobnejše informacije o storitvah, ki jih ponujamo na lokalni ravni, kliknite na želeno državo.

Vlagamo v najboljše storitve, ki jih lahko dobite - za boljše okolje.