This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Kariéra

Našim najväčším kapitálom sú naši zamestnanci. Ak máte záujem pracovať pre rozvíjajúci sa priemysel s mnohými príležitosťami na rast, neváhajte a kontaktujte nás.

Pracovné ponuky na Slovensku

Momentálne nemáme voľné žiadne pracovné miesta. V prípade, že máte záujem pracovať pre našu spoločnosť, pošlite Vašu žiadosť na:
office.slovakia(at)hamburger-recycling.com

Medzinárodné pracovné ponuky

Prosím, kontaktujte priamo jednu z našich spoločností cez
„vybrať krajinu/spoločnosť“ a použite kontaktný formulár alebo webovú stránku.