This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Spoločnosť

Naša spoločnosť, Hamburger Recycling Slovakia s.r.o., vznikla v roku 2007.  Firma sídli v Nových Zámkoch.
Zaoberáme sa nákupom a predajom odpadového papiera, ktorý je určený na recyckláciu a tým pomáhame chrániť naše lesy.

 

HLAVNÉ HODNOTY FIRMY

Rešpektujeme etické princípy a korektné podnikateľské správanie. Držíme sa platných zákonov a smerníc. Obchody budujeme na transparentnosti a dôvere.Našim hlavným cieľom sú spokojní zákazníci a zamestnanci.

 

FLEXIBILITA

Naše služby sú šité na mieru každému jednému zákazníkovi.

 

ZODPOVEDNOSŤ

Vybudovali sme si povesť zodpovedného a spoľahlivého obchodného partnera plnením si našich záväzkov a potrieb našich zákazníkov.

 

NÁŠ TÍM

Za výsledkami našej práce stojí dynamický tím, ktorý vyznáva hodnoty ako čestnosť, záväzky, vedomosti. Chceme byť dôveryhodní a profesionálni vo všetkom, čo robíme.