This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Vízia, Poslanie & Hlavné hodnoty

Vízia

Našim zákazníkom s nadšením ponúkame najlepšie recyklačné, papierenské a obalové riešenia.

Misia

Obnovujeme hodnotné suroviny a optimalizujeme pridanú hodnotu pre našich zákazníkov.

Hlavné hodnoty

  • Radi prispievame k úspechu našich klientov.
  • Naše inovácie pomáhajú zákazníkom nachádzať riešenia.
  • Správame sa k sebe a k nášmu prostrediu s rešpektom.
  • Náš úspech je založený na našom podnikateľskom a tímovom duchu.
  • Podporujeme neustály rozvoj našich zamestnancov.