This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Hamburger Recycling Slovakia s.r.o.
P. Blahu 9827/7A
940 01 Nové Zámky
Slovakia

Telefón: +421 35 6421 567
Fax: +421 35 6421 567

office.slovakia(at)hamburger-recycling.com

Konatelia
Mikuláš Alter
Stefan Riepl

 

NAŠE ZBERNÉ MIESTA


HAMBURGER RECYCLING SLOVAKIA S.R.O. - NOVÉ ZÁMKY

 

Nové Zámky:

Firma sídli v Nových Zámkoch, Slovensko.
Zaoberáme sa nákupom a predajom odpadového papiera,
ktorý je určený na recyckláciu a tým pomáhame chrániť naše lesy.

Košice:

Hamburger Recycling Slovakia s.r.o.
Poľovská 363
040 15 Košice – Poľov
Slovakia

Manažér Nákupu

Bc. Tomáš Augustín
Tel. kontakt: +421 35 6421 567
Fax :     +421 35 6421 567
Mobil: +421 910 394 556

Email: tomas.augustin(at)hamburger-recycling.com

Naša práca sa uskutočňuje v priemyselnej oblasti na ploche viac ako 2700 štvorcových metrov vrátane krytej plochy viac ako 500 štvorcových metrov, na ktorej sa nachádza  lisovacie zariadenie.

Zabezpečujeme zber, triedenie rôznych obalových materiálov ako papier, kartón, plast, drevo.

Materiály od ústredia dodávateľov prevezmeme do 24 hodín od vyžiadania.

Našim partnerom ponúkame logistiku pre zber obalových materiálov, ručné lisy, maloobjemové  a veľkoobjemové kontajnery, lisovacie kontajnery a iné zberné nádoby podľa potrieb našich zákazníkov.