Skip to main content

Spoločnosť

Naša spoločnosť, Hamburger Recycling Slovakia s.r.o., vznikla v roku 2007.  Firma sídli v Nových Zámkoch.
Zaoberáme sa nákupom a predajom odpadového papiera, ktorý je určený na recyckláciu a tým pomáhame chrániť naše lesy.

 

HLAVNÉ HODNOTY FIRMY

Rešpektujeme etické princípy a korektné podnikateľské správanie. Držíme sa platných zákonov a smerníc. Obchody budujeme na transparentnosti a dôvere.Našim hlavným cieľom sú spokojní zákazníci a zamestnanci.

 

FLEXIBILITA

Naše služby sú šité na mieru každému jednému zákazníkovi.

 

ZODPOVEDNOSŤ

Vybudovali sme si povesť zodpovedného a spoľahlivého obchodného partnera plnením si našich záväzkov a potrieb našich zákazníkov.

 

NÁŠ TÍM

Za výsledkami našej práce stojí dynamický tím, ktorý vyznáva hodnoty ako čestnosť, záväzky, vedomosti. Chceme byť dôveryhodní a profesionálni vo všetkom, čo robíme.

Zákulisie Hamburger Recycling