This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Hakkımızda

 

Prinzhorn Holding Üyesi Hamburger Recycling

Grubumuzda toplama, işleme, ticaret ve nakliye konusundaki temel yetkinliğimizle, kağıt üretimi (Hamburger Containerboard) ve ambalaj üretimi (Dunapack Packaging) arasındaki döngüyü kapatıyoruz.

 

İkincil Hammaddelere Odaklanma

Geri dönüşüm malzemelerinin toplanması, ayrılması ve işlenmesi konusundaki devam eden yatırımlarımız, kendi tesislerimizin ve dış endüstrilerimizin yüksek kalitede ikincil hammaddeler ve emtialar ile tedarikini sağlamaktadır. Yeni projelere ek olarak mevcut şirketlerin satın almasına ve bölümlendirilmiş yapılarımıza entegrasyonuna odaklanıyoruz. Asıl amacımız perakende ve toptan ticaret, sanayi ve topluluklar için elden çıkarma hizmetlerinin genişletilmesidir.

 

Türkiye’deki Geçmişi

  • 2015: Hamburger Recycling Group,  2008 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Çevrim Atık Toplama Ayırma ve Dönüşüm A.Ş.’yi satın alarak Türkiye pazarına giriş yaptı.
  • 2017: Hamburger Recycling Group, 1983 yılında kurulmuş olan Kastaş Kağıt San. ve Tic. A.Ş.’yi satın aldı. Bu sayede Türkiye pazarındaki payını büyük ölçüde artırmış oldu. 
  • 2019: Kastaş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çevrim Atık Toplama Ayırma ve Dönüşüm A.Ş. tek bir tüzel kişi olarak
    Hamburger Recycling Turkey Atık Yönetimi A.Ş. adı altında birleştirildi.