This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Vizyon, Misyon & Temel Değerlerimiz

Vizyon

Dünyada ve ülkemizde sürekli gelişen atık sektöründe öncü, yaygın ve güvenilir bir şirket olmak.

Atık yönetim hizmet kalitesinin rekabet, verimlilik ve karlılık gözetilerek sağlanması ilkesi ile değerlerinin gerektirdiği yüksek sorumluluk, çalışma disiplini içinde ve yetkin çalışanlarımız ile sürekli gelişmek.

Tesislerimize gelen atık grupları içinde özellikle etkin kalite kontrol ve üretim sürecimiz ile geri dönüşüme gidecek atık kağıt işleme kapasitesi ve çeşitliliğini arttırmak temel vizyonumuzdur.

Misyon

Çevre teknoloji ve atık yönetim uygulamalarını takip etmek.

Ekonomik işletmeler başta olmak üzere birçok kuruma özel çözümler üreterek atık yönetim kapasite ve performansını iyileştirmek, rakipler de dahil işbirliğine yönelmek.

Atık mevzuat değişimine uyum sağlayabilecek hız ve esneklikte olmak.

Hamburger Recycling Turkey Atık Yönetimi AŞ. hizmet kalitesi ile müşterilerinin, çalışanlarının ve ilgili grupların beklentilerini sürekli geliştirerek ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Temel Değerlerimiz

Hamburger Recycling Turkey Atık Yönetimi AŞ. hizmet kalitesi ile müşterilerinin, çalışanlarının ve ilgili grupların beklentilerini sürekli geliştirerek ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

ÇİSK Politikamız-Kapsamımız