Skip to main content

Tvrtka

Tvrtka HAMBURGER RECYCLING CROATIA D.O.O., Zona gospodarske namjene 167, Naselje Sveta Helena, Donja Zelina osnovana je u Republici Hrvatskoj za prikupljanje i obradu otpadnog papira, neopasne plastike te drugih sekundarnih sirovina, kao i za poslove sortiranja komunalne miješane ambalaže.

Članica je Austrijskog koncerna PRINZHORN HOLDING GmbH.

Koncern je osnovan prije više od 150 godina, a neko vrijeme djelovao je i pod imenom Hamburger – Dunapack – Mosburger.
Sada koncern nosi naziv Prinzhorn Holding GmbH, unutar kojeg se nalaze tri divizije.
Containerboard diviziju čine tvornice papira u Njemačkoj, Austriji i Mađarskoj.

Packaging divizija se bavi proizvodnjom transportne ambalaže od valovite ljepenke i već nekoliko godina je prisutna na hrvatskom tržištu kao tvornica za proizvodnju kartonske transportne ambalaže VALOVITI PAPIR DUNAPACK D.O.O. u Zaboku.

Treća divizija Prinzhorn Holdinga jest Hamburger Recycling Group koja djeluje u 16 zemalja Europe i u svom sastavu broji 47 centara za recikliranje.

Jedan od centara je Hamburger Recycling Croatia greenfileld investicija u Poduzetničkoj zoni Sv. Helena.

Prateći pozitivne trendove u Europskoj Uniji u tehnologiji proizvodnje kartona i papira te koristeći najnovija dostignuća ekologije. Koncern se sve više okreće sakupljanju otpadnog papira i kartona, otpadne plastike i folije te drugih vrsta sekundarnih sirovina kao sirovine za recikliranje i proizvodnju papira i transportne ambalaže na principima društveno odgovorne kompanije.

Izgradnja Centra za prikupljanje otpadnog papira i neopasne plastike u Poduzetničkoj zoni Sv. Helena započela je u veljači 2008., a završetak radova i početak rada Centar je imao početkom listopada 2008.

Nakon tehničkog pregleda i izdavanja Uporabne dozvole Centar je dobio Dozvolu za gospodarenje otpadom za poslove sakupljanja i obrade otpadnog papira i neopasne plastike sukladno zakonskoj regulativi.

Reciklažni centar ima svu infrastrukturu potrebnu za uspješno sakupljanje otpadnog papira i pružanje usluga našim poslovnim partnerima. Reciklažni centar Sv. Helena čini cca 13.000  ukupne površine, od čega je 2.500  natkrivena proizvodna hala sa poslovnim prostorima.

Hamburger Recycling Croatia je osnovan sukladno pozitivnom zakonodavstvu Republike Hrvatske za područje djelatnosti sakupljanja, skladištenja i obrade otpada. Za potrebe svoje djelatnosti, tvrtka posjeduje sve tražene dozvole te je upisana u očevidnike uvoznika i izvoznika neopasnog otpada i u očevidnik prijevoznika neopasnog otpada.

Plan poslovnog razvoja Hamburger Recycling Croatia na području Hrvatske je širenje poslovanja sa namjerom sakupljanja svih kategorija otpadnog papira i to kroz financiranje i gradnju objekata za sakupljanje i obradu otpadnog papira i neopasne plastike te drugih vrsta sekundarnih sirovina u nekoliko najvećih gradova/županija (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek) kako bi se procesom sakupljanja pokrila cijela Republika Hrvatska. Riječ je o novim tvorničkim halama koje će se graditi u Poduzetničkim zonama prema najboljim iskustvima EU u području gospodarenja otpadom.

Iza kulisa Hamburger Recyclinga