Skip to main content

Stručnost u branši

Tvrtka Hamburger Recycling Group GmbH nabavlja sve uvozne količine za tvornice papira u sastavu Prinzhorn Grupe. Prilikom obrade vaših narudžaba pružamo vam stručnu i pravovremenu uslugu. Sve isporuke vrše se na paritetu franko prijevoznik. Za ponudu se obratite g. Walteru Tanzleru i njegovom timu na broj telefona +43 (0) 664 612 59 32 ili e-poštom.