Skip to main content

Stručnost

Kvaliteta, znanje i iskustvo

Naša tvrtka pruža niz usluga zbrinjavanja i recikliranja otpada. Na nacionalnoj i široj regionalnoj razini obrađujemo vaše narudžbe prema specifičnostima pojedinih zemalja. Kliknite na željenu zemlju kako biste se upoznali s uslugama koje pružamo na lokalnoj razini.Ulažemo u najbolju uslugu koju možete dobiti – za bolji okoliš.

Odaberite zemlju gdje su vam potrebne naše usluge

Naša usluga

Isporuka odgovarajućih kontejnera za individualne potrebe i sastave otpada."
Fleksibilno sakupljanje sekundarnih sirovina
Fiksno ili fleksibilno sakupljanje i prijevoz do naših postrojenja za obradu
Ustupanje osoblja za presortiranje otpada na vašoj lokaciji
Ustupanje osoblja za poslove uklanjanja otpada
Educiranje vašeg osoblja
Obrada otpada - razvrstavanje, prešanje, rezanje, usitnjavanje i sl.
Uništavanje spisa i dokumenata
Izrada rješenja za gospodarenje otpadom
Izrada dokaza o zbrinjavanju otpada

 

Iznajmljivanje sredstava

Sve vrste kontejnera i kanti


Otvoreni kontejneri zapremnine 7 – 40 m³
Okretne kante zapremnine 240 l – 5,5 m³
Preskontejneri
Vertikalne preše za baliranje
Vijčani kompaktori

Naša usluga

Isporuka odgovarajućih kontejnera za individualne potrebe i sastave otpada
Fleksibilno sakupljanje sekundarnih sirovina
Fiksno ili fleksibilno sakupljanje i prijevoz do naših postrojenja za obradu
Ustupanje osoblja za presortiranje otpada na vašoj lokaciji
Educiranje vašeg osoblja
Obrada otpada - razvrstavanje, prešanje, rezanje, usitnjavanje i sl.
Uništavanje spisa i dokumenata
Izrada rješenja za gospodarenje otpadom
Izrada dokaza o zbrinjavanju otpada
Pravovremeno preuzimanje (u roku od najviše 24 sata)
Poslovi čišćenja

 

Iznajmljivanje sredstava

Sve vrste kontejnera i kanti

Otvoreni kontejneri zapremnine 7 – 40 m³
Metalni kavezi zapremnine 5 – 8 m³
Okretne kante zapremnine 240 – 1000l
Preskontejneri 8 – 26 m³
Vertikalne preše za baliranje
Vijčani kompaktor
Kante za papir

Naša usluga

Oporaba otpada
Posredovanje u gospodarenju otpadom
Prijevoz otpada
Sakupljanje otpada
Trgovanje otpadom
Zbrinjavanje otpada
Skladištenje otpada
Gospodarenje otpadom
Izvoz otpada
Uvoz otpada
Popravak metalnih proizvoda, strojeva i opreme

Naša usluga

razvrstavanje i baliranje sekundarnih sirovina i naknadna prodaja istih u čitavoj Europi
Zbrinjavanje komunalnog otpada
Zbrinjavanje opasnog otpada, ulja, baterija i sl.
Vraćanje električne opreme
Obrada (baliranje) materijala za izvođače
Prijevoz kontejnera
iznajmljivanje kontejnera 

Tvrtka Hamburger Recycling Hungary Kft. uspješno primjenjuje najnoviju tehnologiju sakupljanja otpada i jamči stalno preuzimanje svih vrsta otpadnog papira prikladnog za proizvodnju papira."
Na svojim lokacijama (u Budimpešti, Maglódu, Inotánu i Lorincu) nudi pogodnost izravnog preuzimanja papirnatog i plastičnog otpada za recikliranje, bez obzira na to radi li se o kućanstvima, privatnim poduzetnicima, predstavnicima institucija, poslovnim subjektima ili tvornicama.
Usto je pod pokroviteljstvom NHKV-a (Nacionalnog društva za gospodarenje otpadom) te u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i komunalnim poduzećima odvojeno sakupljanje i presortiranje papirnatog i plastičnog kućanskog otpada dovelo do rasta broja partnera i pripadajućih količina. 
"Tvrtka pruža važnu i pouzdanu uslugu rezanja dokumenata na način da se povjerljivi dokumenti režu na standardnu veličinu (u skladu s važećim zakonima), što je klijentu omogućeno osobno nadzirati.

Naši glavni partneri


Tiskare
Proizvođači ambalaže
Općine, škole
Industrije
Poslovni subjekti
Tvrtke za trgovanje otpadom
Individualni sakupljači otpada
Drugi izvori

Naše glavne usluge


Obrada otpada – razvrstavanje, prešanje, rezanje
Fiksno ili fleksibilno sakupljanje i prijevoz do naših postrojenja za obradu
Isporuka odgovarajućih kontejnera za individualne potrebe i sastave otpada
Prilagođena rješenja
Uništavanje povjerljivih spisa i dokumenata
Izrada dokaza o oporabi
Organiziranje sakupljanja u školama i posebnih manifestacija za podizanje svijesti o zaštiti okoliša 

 

Iznajmljivanje sredstava

SVE VRSTE KONTEJNERA I KANTI

Otvoreni kontejneri zapremnine (20 – 30 m³)
Okretne kante zapremnine 240 l – 5,5 m³ (1100L)
Preskontejneri (30 – 32 m³)
Vertikalne preše za baliranje (MK 400, MK 2500, LOGOPRESS 3000)
Vijčani kompaktor (SSC)

Podizanje svijesti u vezi zaštite okoliša

Tvrtka Hamburger Recycling Hungary Kft. u okviru svakodnevnih poslova i dugoročnih planova posebnu pozornost posvećuje odvojenom sakupljanju otpada te promiče odvojeno sakupljanje otpada i smanjivanje korištenja prirodnih resursa potrebnih za pripremu i obradu odvojenog otpada." 
Prilikom biranja tehnologije i logističkih procesa potrebnih za svoje poslovanje, tvrtka Hamburger Recycling Hungary Kft. maksimalno nastoji koristiti pouzdanu, modernu i ekološki prihvatljivu opremu i vozila te svoje usluge, tehnologije i utjecaj na okoliš razvijati u skladu s okolišnim aspektima.
Aktivnosti zaštite okoliša koje Grupa provodi ističu se po odličnim iskustvima i odnosima. Te se aktivnosti provode u duhu kružnog gospodarstva i održivog razvoja.
"Ponovnim korištenjem sirovina i energetskog sadržaja otpada tvrtka Hamburger Recycling Hungary Kft. značajno doprinositi zamjeni prirodnih resursa otpadom te je jedan od ključnih igrača u našem nacionalnom sektoru zaštite okoliša."

Tvrtka Hamburger Recycling Hungary Kft. odvojenim sakupljanjem otpada i poslovima obrade otpada dobiva sirovine za proizvodnju papira u tvrtki Hamburger Hungária Kft. u Penteli (Dunaújváros).                                                             Dunapack Kft. proizvodi proizvode za pakiranje od valovitog papira kao krajnji proizvod proizvodnje papira, čime se osigurava kruženje papira.

Rezanje dokumenata

Tvrtka Hamburger Recycling Hungary Kft. vodeća je tvrtka na tržištu obrade otpada te jedan od najvećih rezača papira u zemlji te je spremna pomoći svima u ispunjavanju obveze rezanja dokumenata."
"Zatvoren lanac, redovno i certificirano uništavanje dokumenata u tvrtki Hamburger Recycling Hungary Kft.

Službeno uništavanje dokumenata

Riad Saleh
Purchase Manager
Mobile: +36 30 204 5857
riad.saleh(at)hamburger-recycling.comoffice.hungary(at)hamburger-recycling.com

Dvogodišnje prijelazno razdoblje do primjene važeće Uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR) isteklo je prije nekoliko godina, 25. svibnja 2018. U tom su roku sve organizacije morale ocijeniti svoje aktivnosti upravljanja podacima, bazama podataka i dokumentima koji sadrže osobne podatke te u kojima se osobni podaci obrađuju bez zakonske ovlasti i koje je stoga potrebno uništiti. Sukladno tim novim smjernicama, svaki je poslovni subjekt bio dužan utvrditi vlastite obveze uništavanja dokumenata, upravljanja podacima i zaštite podataka."
Kao vodeća tvrtka na tržištu gospodarenja otpadom, tvrtka Hamburger Recycling Hungary Kft. spremna vam je pomoći u ispunjavanju obveza iz GDPR-a. U tom smislu preuzimamo i odgovorno provodimo uništavanje osjetljivih podataka i/ili službenih povjerljivih dokumenata koji nastaju kod raznih gospodarskih subjekata. Naša se usluga uništavanja dokumenata obavlja u sigurnom i zaštićenom objektu, sukladno svim mjerodavnim normama. Posebno konstruiran rezač s miješalicom jamči da se dokumenti uništeni u tvrtki Hamburger Recycling Kft. neće moći rekonstruirati. 
"Bale formirane od uništenih dokumenata, iz kojih su izuzeti podaci, skladište se u zaštićenom prostoru postrojenja dok se ne nakupi količina koja se može transportirati. Bale se zatim tovare na kamion i odvoze do tvornice papira na obradu: izrezani se dokumenti recikliraju."

 

Ovaj je proces dokumentiran:


Za korištenje naše usluge rezanja obavezno šaljemo narudžbenicu u koju klijent može upisati vrstu i količinu otpada i papira koje je potrebno uništiti, odabrati vrijeme otpreme ili samostalno organizirati prijevoz, s obzirom da usluga službenog rezanja nije dostupna samo u Budimpešti, već i u Maglodu, Lorincu i Inoti.
Naše kolege pregledavaju vraćeni tehnički list, koordiniraju se s poslovnom jedinicom gdje se obavlja rezanje, a zatim klijenta obavještavamo o datumu isporuke.
"U sklopu ove usluge usto izdajemo dostavnicu, evidenciju stanja i potvrdu o uništenju dokumenata za obrađenu količinu, a ta dokumentacija može biti važna prilikom naknadnih kontrola upravljanja podacima.

Naši klijenti po potrebi mogu osobno pratiti proces rezanja na licu mjesta kako bi se uvjerili da se rigorozni i konačni proces uništavanja provodi na stručan način."
Za informacije o trošku rezanja obratite nam se na naznačeni broj telefona.


Ako ste zainteresirani za našu uslugu, obratite nam se putem sljedećih podataka za kontakt:

Hamburger Recycling Hungary Ltd.
Phone: +36 1 278 8661

Naše usluge

Svi naši reciklažni centri raspolažu profesionalnom opremom za pružanje složenih usluga klijentima u pogledu sakupljanja sekundarnih sirovina. Naši uredno kvalificirani djelatnici pomoći će vam u odabiru najoptimalnijeg načina gospodarenja otpadnim materijalima koji se sakupljaju u vašoj tvrtki te predložiti najbolju dostupnu opremu u skladu s količinom, kvalitetom i asortimanom koji se proizvodi u vašim tvornicama. Svojim klijentima nudimo kontejnere za sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnina 35 m³ i 20 m³, preskontejnere i velike vreće. Iznajmljujemo strojeve za baliranje i pritom jamčimo preuzimanje baliranog materijala.

Naše usluge

Naša usluga prema vašim potrebama!

Svoje kapacitete za recikliranje povećavamo na način da širimo aktivnosti i razvijamo rješenja za recikliranje otpadnog papira, kartona, stakla i drva."
Nudimo visokokvalitetne usluge, znanje i logističku podršku za gospodarenje otpadom.
Naše se usluge temelje na fleksibilnom sakupljanju, istoga dana ili prema dogovorenom rasporedu.
Jamčimo učinkovito i ekonomično gospodarenje vašim materijalima za recikliranje.
Naše kolege pružaju uslugu razvrstavanja otpada za recikliranje.
Usto isporučujemo razne vrste kontejnera, kao i opreme i tehnologije potrebnih za organiziranje privremenog skladištenja otpada.
"Tvrtka Hamburger Recycling Romania jamči plaćanje u roku.

Naša usluga

Isporuka odgovarajućih kontejnera za individualne potrebe i sastave otpada"
Sakupljanje sekundarnih sirovina: 
Papir za recikliranje
PE folija (polietilenska folija)
PET boce
Ambalažno staklo
Metalni ambalažni otpad
Preuzimanje u vašem objektu i prijevoz do naših postrojenja za obradu
Ustupanje osoblja za uklanjanje otpada s vaše lokacije
Educiranje vašeg osoblja o pravilnom razvrstavanju različitih vrsta otpada
Obrada otpada - razvrstavanje, prešanje, rezanje i sl.
Uništavanje spisa i dokumenata
Izrada rješenja za gospodarenje otpadom
Izrada dokaza o zbrinjavanju otpada
"U suradnji s ovlaštenim operatorom sustava gospodarenja ambalažnim otpadom Tehno eko pak pružamo uslugu gospodarenja ambalažnim otpadom u skladu s odredbama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

 

Iznajmljivanje sredstava

Otvoreni kontejneri zapremnine 5 m³
Male plastične kante za staklo zapremnine 120 l
Preskontejneri 30 m³
Vertikalne preše za baliranje
Horizontalne preše za baliranje
Automatske preše za baliranje

Naša usluga

Isporuka odgovarajućih kontejnera za individualne potrebe i sastave otpada"
Fleksibilno sakupljanje sekundarnih sirovina
Fiksno ili fleksibilno sakupljanje i prijevoz do naših postrojenja za obradu
Ustupanje osoblja za presortiranje otpada na vašoj lokaciji
Ustupanje osoblja za poslove uklanjanja otpada
Educiranje vašeg osoblja
Obrada otpada - razvrstavanje, prešanje, rezanje, usitnjavanje i sl.
Uništavanje spisa i dokumenata
Izrada rješenja za gospodarenje otpadom
Izrada dokaza o zbrinjavanju otpada

 

Iznajmljivanje sredstava

Otvoreni kontejneri zapremnine 7 – 40 m³
Okretne kante zapremnine 240 l – 5,5 m³
Preskontejneri
Vertikalne preše za baliranje
Vijčani kompaktor

Naša usluga

Otkup i prodaja svih vrsta otpadnog papira, plastike i metala"
Ispunjavanje zahtjeva klijenata na način da nudimo najbolje komercijalne i logističke usluge
Ispunjavanje ostalih ugovornih zahtjeva i zahtjeva važećih zakonskih propisa 
Stalno unapređivanje djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom
Očuvanje i povećavanje zadovoljstva svih zainteresiranih strana
Briga za okoliš
Izrada uvozno-izvozne dokumentacije
Savjetovanje u pogledu carinskih postupaka
Kontrola kvalitete

Naše usluge

Odvojeno sakupljanje ambalažnog otpada na mjestu nastanka"


Sukladno Uredbi o nadzoru ambalažnog otpada objavljene u Službenom listu br. 30283 od 27.12.2017., ambalažni otpad koji odvojeno sakupljaju proizvođači otpada dovozi se našim posebno obloženim vozilima za koje imamo potrebne dozvole, a nakon odvajanja po vrstama odvozi se u postrojenja za recikliranje.

Sakupljanje neopasnog otpada

Sukladno Obavijesti o oporabi određenih vrsta neopasnog otpada objavljene u Službenom listu br. 27967 od 17.6.2011., neopasni otpad koji nastaje kod proizvođača neopasnog otpada odvozi se s mjesta nastanka našim vozilima. Otpad se dovozi u naša certificirana postrojenja za odvojeno sakupljanje otpada i odvaja prema vrstama, a zatim se usitnjava na komade, preša i odvozi u postrojenja za recikliranje."

Edukacija i informiranje


Proizvođače otpada koji posluju na područjima koja pokrivamo informira se o aktivnostima odvojenog sakupljanja otpada na mjestu nastanka.
"Primjenjuju se različite metode educiranja i informiranja, ovisno o karakteristikama ciljane skupine. Tijekom provođenja aktivnosti educiranja i informiranja proizvođače otpada upoznaje se sa svrhom odvojenog sakupljanja otpada na mjestu nastanka, prednostima sudjelovanja i načinom na koji se mogu prijaviti."

Usluga savjetovanja na području zaštite okoliša


Sukladno odredbama Uredbe o okolišnoj dozvoli i rješenju objavljenoj u Službenom listu br. 29115 od 10.9.2014., u nastavku su opisane usluge savjetovanja na području zaštite okoliša za koje dozvolu daje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.
Ishođenje izvanrednih mišljenja
Otkrivanje i prijavljivanje nesukladnosti u okviru zakonskih propisa o zaštiti okoliša
Edukacija i interne kontrole
Ishođenje rješenja u usklađenosti od Pokrajinske uprave
Ishođenje privremene dozvole za rad
Ishođenje okolišnih dozvola i rješenja
 

Usluga gospodarenja otpadom


za određivanje ključnih brojeva, količina i vrsta otpada koji nastaje uslijed aktivnosti proizvođača otpada
za određivanje načina oporabe i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada te ambalažnog otpada koji nastaje uslijed aktivnosti proizvođača otpada
za izradu planova uspostave posebnih prostora u krugu tvrtke za skladištenje nastalog otpada u skladu s propisima o zaštiti okoliša
za pružanje podrške proizvođačima otpada u izradi obavijesti i izjava koje su dužni dostavljati temeljem važećih propisa o gospodarenju otpadom
za izradu posebnih planova gospodarenja otpadom za proizvođače otpada "

 

 

Usluga prijevoza opasnog otpada


Sukladno Priopćenju o prijevozu otpada autocestom objavljenom u Službenom listu br. No. 29301 od 20.3.2015., opasni otpad koji nastaje kod proizvođača opasnog otpada prevozi se u postrojenja za recikliranje/zbrinjavanje našim vozilima za koja su pribavljene  posebne dozvole.

Uništavanje arhivske dokumentacije


Stara arhivska dokumentacija preuzima se od državnih ustanova i poduzeća, vladinih ureda, banaka i privatnih poslovnih subjekata te dovozi u naša postrojenja u skladu s politikom privatnosti, a nakon usitnjavanja na komade predviđene za ovu uslugu baliraju se i odvoze u tvrtke za recikliranje gdje se od njih proizvodi celuloza za proizvodnju papira.

Oprema za sakupljanje otpada


Kontejneri 
Unutarnje kutije
Kompaktori
Strojevi za baliranje
Zatvoreni sustavi sakupljanja otpada
Rezači papira
Prodaja i otkup