Skip to main content

Dobrodošli u Hamburger Recycling Hrvatska

HAMBURGER RECYCLING CROATIA D.O.O. tvrtka je osnovana u Republici Hrvatskoj, a bavi se sakupljanjem i obradom otpadnog papira, neopasne plastike i drugih sekundarnih sirovina, kao i razvrstavanjem miješanog komunalnog ambalažnog otpada.

Hamburger Recycling Croatia

Hamburger Recycling Croatia d.o.o.
Sveta Helena 167
10382 Donja Zelina
Croatia


Phone: +38512066020
E-Mail office.croatia(at)hamburger-recycling.com

 

O tvrtki Hamburger Recycling Croatia

"Tvrtka je članica austrijskog koncerna PRINZHORN HOLDING GmbH"
Koncern je osnovan prije više od 150 godina te je neko vrijeme poslovao pod nazivom Hamburger - Dunapack – Mosburger. Sadašnji je naziv koncerna Prinzhorn Holding GmbH, a sastoji se od tri divizije.
Diviziju Containerboard čine tvornice papira u Njemačkoj, Austriji i Mađarskoj. Divizija Packaging bavi se proizvodnjom transportne ambalaže od valovitog kartona i već je nekoliko godina prisutna na hrvatskom tržištu kao tvornica za proizvodnju kartonske transportne ambalaže VALOVITI PAPIR DUNAPACK D.O.O. u Zaboku. Treća je divizija koncerna Prinzhorn Holding Hamburger Recycling Group koja posluje u 16 zemalja Europe i obuhvaća 47 centara za recikliranje.
Jedan je od tih centara Hamburger Recycling Croatia, greenfield investicija u Poduzetničkoj zoni Sv. Helena. Prateći pozitivne trendove u Europskoj Uniji na području proizvodnje kartona i papira te koristeći najnovija ekološka dostignuća, koncern se sve više usmjerava na sakupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike i folije te drugih vrsta sekundarnih sirovina kao sirovine za recikliranje i proizvodnju papira i transportne ambalaže u skladu s načelima društveno odgovorne kompanije.
Izgradnja Centra za sakupljanje otpadnog papira i neopasne plastike u Poduzetničkoj zoni Sv. Helena započela je u veljači 2008. godine, a radovi su završeni te je Centar počeo s radom početkom listopada 2008. godine.
Nakon tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole, Centar je dobio dozvolu za gospodarenje otpadom za poslove sakupljanja i obrade otpadnog papira i neopasne plastike sukladno važećim zakonskim propisima.
"Reciklažni centar opremljen je kompletnom infrastrukturom potrebnom za uspješno sakupljanje otpadnog papira i pružanje usluga našim poslovnim partnerima. Reciklažni centar Sv. Helena prostire se na oko 13.000 m2, od čega 2.500 m2 otpada na hale sa poslovnim prostorima.

Kontakt

Captcha image