This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Vize, Poslání & Základní hodnoty

Vize

Rádi Vám nabídneme nejlepší recyklaci, papír a obalová řešení.

Poslání

Obnovujeme vzácné suroviny a optimalizujeme hodnotový řetězec pro naše zákazníky.

Základní hodnoty

  • Baví nás podílet se na úspěchu našich zákazníků.
  • Naše inovace slouží zákaznickým řešením.
  • Chováme se k sobě a k našemu životnímu prostředí s respektem.
  • Náš úspěch je založen na našem týmovém duchu a podnikání.
  • Podporujeme udržitelný rozvoj našich zaměstnanců.