Skip to main content

Naša svrha

Naša svrha je „Živimo kružno“.

Naša svrha je ugrađena u naš DNK i prirodan izraz onoga što smo radili sve vreme kroz naš poslovni model. „Prirodni ciklus papira“ svi lako prepoznaju i priznaju. Dakle, papir se smatra „najprikladnijim za zemlju“ u poređenju sa njegovim konkurentskim alternativama. Naš lanac vrednosti je struktuiran na kružni način i naš strateški cilj je da povećamo integraciju između naše tri divizije kako bismo maksimizirali naš uticaj na naše poslovanje, životnu sredinu i društvo. Naša svrha je sada verbalizovana i izražena kao vizuelno okruženo našim Osnovnim vrednostima.