Skip to main content

Odborná způsobilost

Kvalita a know-how

Naše společnost poskytuje různé služby v oblasti likvidace a recyklace. Nabízíme profesionální nadnárodní a regionální zpracování vašich objednávek, které jsou přizpůsobeny specifickým rysům každé země. Kliknutím na požadovanou zemi se dozvíte, které konkrétní služby jsou lokálně poskytovány.
Investujeme do těch nejlepších služeb, které můžete získat – vše s důrazem na zlepšování životního prostředí.

Vyberte si svou zemi pro naše služby

Naše služby 

Zajištění vhodných nádob/kontejnerů dle individuálních požadavků a složení odpadu 
Sběr volných druhotných surovin 
Pevný nebo flexibilní odběr a doprava do našich zpracovatelských zařízení 
Zajištění personálu pro před-třídění odpadu u vás na místě 
Poskytování personálu v souvislosti s odstraněním odpadu 
Koučování vašich zaměstnanců 
Zpracování odpadu jako je třídění, lisování, drcení, mletí atd. 
Skartace souborů a dokumentů 
Tvorba koncepcí odpadového hospodářství 
Tvorba protokolů o likvidaci

 

Pronájem zařízení

Kontejnery a sběrné nádoby všeho druhu 


Otevřené kontejnery 7 – 40 m³ 
Pojízdné kontejnery/nádoby od 240 l – 5,5 m³ 
Lisovací nádoby 
Vertikální lisy 
Lisovací technika

Naše služby 

Zajištění vhodných kontejnerů dle individuálních požadavků a složení odpadu 
Sběr volných druhotných surovin 
Pevný nebo flexibilní odběr a doprava do našich zpracovatelských zařízení 
Zajištění personálu pro před-třídění odpadu u vás
Koučování vašich zaměstnanců 
Zpracování odpadu jako třídění, lisování, drcení, mletí atd. 
Skartace souborů a dokumentů 
Tvorba koncepcí odpadového hospodářství 
Vyhotovení protokolu o likvidaci 
Včasné vyzvednutí (do 24 hodin) 
Úklidová služba

 

Pronájem zařízení

Kontejnery a nádoby všeho druhu 

Otevřené kontejnery 7 – 40 m³ 
Kovové klece 5 – 8 m³ 
Pojízdné kontejnery/nádoby od 240 – 1000l 
Lisovací nádoby 8 – 26 m³ 
Vertikální lisy 
Ostatní lisovací technika 
Koše na papír

Naše služby

Zužitkování odpadu 
Zprostředkování odpadového hospodářství 
Odvoz odpadu 
Sběr odpadu 
Nakládání s odpady 
Odstranění odpadu 
Skladování odpadu 
Odpadové hospodářství
Vývoz odpadu 
Dovoz odpadu 
Opravy kovových výrobků, strojů a zařízení

Naše služby

Třídění a lisování druhotných surovin s následným prodejem do celé Evropy 
Likvidace/odvoz komunálního odpadu 
Odběr , baterií
Přepracování (lisování) materiálu pro smluvní partnery
Kontejnerová doprava 
Pronájem kontejnerů

Hamburger Recycling Hungary Ltd. úspěšně instaluje nejnovější technologie sběru odpadů a zaručuje průběžný příjem všech druhů sběrového papíru vhodného pro jeho opětovnou výrobu. 
Na svých čtyřech místech (v Budapešti, Maglódu, Inotánu a Lőrinci) nabízí přímou možnost převzetí papírového a plastového odpadu k recyklaci bez ohledu na to, zda jste soukromá domácnost, soukromý podnikatel nebo zastupujete instituci, obchodní jednotku či výrobní závod. 
Kromě toho – pod záštitou NHKV (Národní společnost pro nakládání s odpady)  a  ve spolupráci s místními samosprávami a veřejnými službami – vedl sběr a předúprava selektivně sbíraného papírového a plastového odpadu z domácností ke stále většímu počtu partnerům a zvyšujícím se množstvím. 
Důležitou a spolehlivou službou společnosti je skartace dokumentů, kdy jsou důvěrné dokumenty skartovány na standardní velikost (v souladu s platnými zákony), kterou může klient osobně sledovat.

Naši hlavní partneři 


Tiskárny 
Výrobci obalových materiálů 
Obce, školy 
Průmyslová odvětví 
Obchodní jednotky 
Společnosti obchodující s odpady 
Fyzické osoby
Jiné zdroje

Naše hlavní služby 


Zpracování odpadů jako je třídění, lisování, drcení 
Pevný nebo flexibilní odběr a doprava do našich zpracovatelských závodů
Zajištění vhodných nádob/kontejnerů dle individuálních požadavků a složení odpadu 
Řešení na míru
Skartace důvěrných souborů a dokumentů 
Vyhotovení dokladů o vymáhání 
Organizace školní soutěže ve sběru papíru a akcí zvyšujících povědomí o životním prostředí

 

Pronájem zařízení

NÁDOBY A ZÁSOBNÍKY VŠECH DRUHŮ

Otevřené kontejnery (20 – 30 m³) 
Pojízdné nádoby/kontejnery od 240 l do 5,5 m³ (1100 l) 
Lisovací kontejnery (30 – 32 m³) 
Vertikální lisy (MK 400, MK 2500, LOGOPRESS 3000) 
Ostatní lisovací technika (SSC)

Environmentální povědomí

Společnost Hamburger Recycling Hungary Ltd. ve svých každodenních činnostech a dlouhodobých plánech klade zvláštní důraz na separovaný sběr odpadu, podporuje sběr odpadu a minimalizuje přírodní zdroje potřebné pro přípravu a zpracování vyselektovaného odpadu. 
Při volbě technologie a logistických procesů nezbytných pro svůj provoz se společnost Hamburger Recycling Hungary Ltd. Snaží maximálně používat důvěryhodná, moderní a ekologicky šetrná zařízení či vozidla a rozvíjet své služby a technologie v souladu s ekologickými aspekty. 
Ekologické aktivity Recycling Group se vyznačují vynikajícími zkušenostmi a vztahy. Tyto aktivity se nesou v duchu stále fungující ekonomiky a udržitelného rozvoje. 
Díky opětovnému využití surovin a energetického obsahu odpadu je společnost Hamburger Recycling Hungary Ltd. nyní hlavním přispěvatelem v nahrazování přírodních zdrojů odpadem a je klíčovým hráčem v rozvoji našeho národního environmentálního průmyslu.

Společnost Hamburger Recycling Hungary Ltd. poskytuje prostřednictvím svých činností selektivního sběru a zpracování odpadu suroviny pro výrobu papíru společnosti Hamburger Hungária Ltd. v Dunaújváros. Dunapack Ltd. vyrábí vlnitý papír jako konečný produkt výroby papíru a zajišťuje tak jeho cirkulaci.

Skartace dat

Hamburger Recycling Hungary Ltd. je lídr na trhu společností z oblasti zpracování odpadu a jedna z největších firem na skartaci dokumentů v zemi. Je připravena pomoci komukoli splnit jeho povinnosti týkající se skartace. 
Uzavřený řetězec, pravidelné a certifikované skartování dokumentů ve společnosti Hamburger Recycling Hungary Ltd.

Skartace úředního dokumentu

Riad Saleh
Purchase Manager
Mobile: +36 30 204 5857
riad.saleh(at)hamburger-recycling.comoffice.hungary(at)hamburger-recycling.com

Dvouletá doba odkladu platného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) vypršela před několika lety, 25. května 2018. Nejpozději k tomuto datu musely všechny organizace přezkoumat činnosti související se správou údajů, své databáze a dokumenty, ve kterých jsou osobní údaje uchovávány (zpracovány) bez právního titulu, a proto je třeba provést likvidaci. V souladu s novými směrnicemi byla každá společnost povinna vypracovat vlastní požadavky na skartaci dokumentů, správu a ochranu dat.
Hamburger Recycling Hungary Ltd. je jako jednička na trhu odpadového hospodářství připravena Vám pomoci splnit povinnosti GDPR. V této souvislosti zodpovědně provádíme likvidaci citlivých údajů a/nebo oficiálních, důvěrných dokumentů vytvořených různými hospodářskými subjekty. Tato služba se provádí v zabezpečeném a chráněném zařízení, které splňuje všechny příslušné normy. Speciálně navržený skartovač s míchací hlavou zaručuje nenávratnost dokumentů zničených ve společnosti Hamburger Recycling Ltd. 
Balíky vyrobené ze skartovaných dokumentů – které byly zbaveny datového obsahu – jsou skladovány v chráněném prostoru závodu, dokud se nedosáhne množství, které lze přepravit. Poté jsou naloženy na nákladní auto a převezeny do papírny ke zpracování: skartované dokumenty se recyklují.

 

Proces je zdokumentován: 


Pro využití našich skartačních služeb vždy zasíláme Objednávkový formulář, na kterém může Zákazník specifikovat druh a množství odpadu a papíru ke skartaci, zvolit čas přepravy nebo kdy může přepravu zajistit. Oficiální skartace je k dispozici nejen v Budapešti, ale také v Maglodu, Lőrinci a Inotě. 
Naši kolegové vyhodnotí vrácený zakázkový list, zajistí komunikaci se skartačním závodem a informují zákazníka o termínu dodání. 
V průběhu služby vystavujeme na zpracovávané množství také Dodací list, Množstevní list a Potvrzení o skartaci dokladu, což mohou být důležité dokumenty pro následný audit správy dat.

 

Naši zákazníci mohou v případě potřeby osobně dohlédnout na proces skartace přímo na místě, aby se ujistili, že přesně daný proces je proveden profesionálním způsobem. 
Pro informaci o ceně skartace nás prosím kontaktujte na uvedeném telefonním čísle. 
Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás:

 

Hamburger Recycling Hungary Ltd.
Phone: +36 1 278 8661

Naše služby

Všechna naše sběrná místa (depa) disponují profesionálním vybavením pro komplexní obsluhu zákazníků v oblasti sběru druhotných surovin. Naši náležitě kvalifikovaní pracovníci Vám poradí s výběrem nejoptimálnějšího způsobu nakládání s odpady a navrhnou nejlepší dostupné vybavení přizpůsobené množství, kvalitě a sortimentu vyprodukovaném ve vašich továrnách. Pro naše zákazníky můžeme nabídnout kontejnery na sběr druhotných surovin o objemu 35m³, 20m³, lisovací kontejnery a big bagy. Balicí stroje pronajímáme a garantujeme příjem lisovaného materiálu. 

Naše služby

Naše služby podle vašich potřeb!

Rozvíjíme naši recyklační kapacitu rozšiřováním aktivit a poskytováním řešení pro recyklaci odpadů z papíru, lepenky, skla a dřeva. 
Nabízíme vysoce kvalitní služby, znalosti a logistickou podporu pro odpadové hospodářství. 
Naše služby jsou založeny na flexibilním odběru ve stejný den nebo na základě dohodnutého harmonogramu.
Zaručujeme efektivní a úsporné zpracování vašeho recyklovaného materiálu. 
Naši kolegové mohou zajistit třídění recyklovatelného odpadu. 
Dále Vám poskytneme různé typy kontejnerů a také vybavení a technologie potřebné k organizaci dočasného uskladnění odpadu. 
Hamburger Recycling Rumunsko zaručuje včasnou platbu.

Naše služby

Zajištění vhodných nádob/kontejnerů dle individuálních požadavků a složení odpadu 
Sběr druhotných surovin: 
Papír k recyklaci 
PE fólie (polyetylenová fólie) 
PET láhve
Obalové sklo 
Kovové odpady
Vyzvednutí u vás a doprava do našich sběrných dvorů 
Zajištění personálu pro odvoz odpadu z vaší lokality 
Koučování vašich zaměstnanců pro správné třídění různých druhů odpadu 
Nakládání s odpady jako třídění, lisování, drcení atd. 
Skartace souborů a dokumentů 
Tvorba koncepce odpadového hospodářství 
Vyhotovení protokolu o likvidaci 
Ve spolupráci s licencovaným provozovatelem systému nakládání s odpady z obalů „Tehno eko pak“ poskytujeme službu nakládání s obalovými odpady v souladu s ustanoveními zákona o obalech a odpadech.

 

Pronájem zařízení 

Otevřené kontejnery 5 m³ 
Malé plastové boxy na sklo 120 lit 
Lisovací kontejnery 30 m³ 
Vertikální lisy 
Horizontální lisy 
Automatické lisy

Naše služby 

Zajištění vhodných kontejnerů dle individuálních požadavků a složení odpadu 
Sběr volných druhotných surovin 
Pevný nebo flexibilní odběr a doprava do našich zpracovatelských zařízení 
Zajištění personálu pro před-třídění odpadu u vás 
Poskytování personálu na odstranění odpadu
Koučování vašich zaměstnanců 
Zpracování odpadu jako je třídění, lisování, drcení, mletí atd. 
Skartace souborů a dokumentů 
Tvorba koncepcí odpadového hospodářství 
Vyhotovení protokolu o likvidaci

 

Pronájem zařízení 

Otevřené kontejnery 7 – 40 m³ 
Pojízdné kontejnery/nádoby od 240 l – 5,5 m³ 
Lisovací kontejnery 
Vertikální lisy 
Ostatní lisovací technika 

Naše služby 

Výkup a prodej veškerého sběrového papíru, plastů a kovů 
Plnění požadavků zákazníků tak, aby byly nabízeny ty nejlepší obchodní a logistické služby 
Zajištění dalších smluvních náležitostí a požadavků dle platných právních předpisů 
Neustálé zlepšování účinnosti systému managementu kvality 
Zajištění a zlepšování spokojenosti všech zainteresovaných stran 
Péče o životní prostředí 
Příprava importní/exportní dokumentace 
Poradenství v celním řízení 
Kontrola kvality

Our Services

Sběr obalového odpadního materiálu přímo na místě jeho produkce


V rámci "Regulativu o kontrole obalových odpadových materiálů," zveřejněného v Úředním věstníku ze dne 27.12.2017 č. 30283, jsou obalové odpady, které jsou tříděny původci odpadů a přepravovány našimi licencovanými speciálními vozidly, po roztřídění podle typu expedovány do recyklačních zařízení.

Sběr ostatního odpadu 


V rámci "Oznámení o využití některých odpadů, které nejsou nebezpečné," uveřejněném v Úředním věstníku ze dne 17.06.2011 č. 27967, se takovýto odpad sbírá na místě jeho produkce našimi vozidly. Je přivezen do našich certifikovaných sběrně-separačních zařízení a dle druhu odpadu je rozložen na části a poté slisován a odeslán do recyklačních zařízení.

Vzdělávací a informační studie 


Původci odpadního materiálu, se kterými podnikáme, jsou na místě informováni o třídění opadu.
Aplikujeme různé metody školení podle charakteristiky cílové skupiny. V průběhu vzdělávacích aktivit jsou původcům odpadů sdělovány informace např. účel třídění sběru přímo na místě, výhody, které přináší spolupráce s naší firmou, a jak lez uplatnit získané znalosti.

Environmentální poradenská služba 


Naše jednání je v souladu s „Nařízením o ekologických povoleních a licencích“, zveřejněném v Úředním věstníku ze dne 10.09.2014 č. 29115, (Environmental Consulting Services, které jsou zmocněny Ministerstvem životního prostředí a městského plánování), jak je uvedeno níže. 
Taking the writings of out of scope opinion?? – What does this mean? (J. Halmová note)
Jednáme v souladu se zásadami zjišťování a hlášení neshod v rámci environmentální legislativy,
školské a vnitřní inspekce, 
po obdržení certifikátu o shodě od provinčního ředitelství, 
po obdržení provozního certifikátu, 
po získání ekologických povolení a licencí.

Služba odpadového hospodářství 


Stanovit kódy, množství a druhy odpadů, které vznikají v důsledku činnosti původců odpadů, 
Stanovit způsoby využití a odstranění nebezpečného/běžného odpadu/odpadů z obalů, jako důsledek výrobních aktivit firem/jednotlivců 
Vypracovat plány na zřízení vymezeného prostoru v areálu společnosti pro ukládání vyprodukovaných odpadů v souladu s legislativou životního prostředí, 
Podpora producentům odpadu při vypracovávání hlášení o odpadech, které jsou povinni podávat v rámci příslušných odpadových předpisů, 
Vytvořit zvláštní plán odpadového hospodářství pro původce odpadů

Služba přepravy nebezpečného odpadu

V rámci "Regulativu o přepravě odpadů na dálnici" zveřejněného v Úředním věstníku ze dne 20.03.2015 č. 29301 jsou nebezpečné odpady, které pocházejí od původců nebezpečných odpadů, přepravovány do recyklačních/likvidačních zařízení našimi vozidly.

Skartace archivních dokumentů 


Prošlé archivní dokumenty, které jsou převzaty z veřejných institucí a korporací, vládních úřadů, bank, soukromých společností, jsou přivezeny do našich provozoven v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Po rozemletí ve skartačních jednotkách, které jsou pro tuto službu určeny, jsou slisovány a odeslány k recyklaci společnosti, která z nich dále vyrábí role papíru.

Zařízení pro sběr odpadu


Kontejnery 
Krabice pro interiéry
Ostatní lisovací technika 
Balicí stroje 
Sběrné systémy s uzavřeným okruhem 
Řezačky papíru