Skip to main content

Purpose

Naszym Celem jest „We live cirucularity". 

Nasz Cel jest osadzony w naszym DNA i jest naturalnym wyrazem tego, co robimy przez cały czas poprzez nasz model biznesowy. "Naturalny cykl papieru" jest łatwo rozpoznawalny i uznawany przez wszystkich. Dlatego papier jest uważany za najbardziej "przyjazny dla Ziemi" w porównaniu z konkurencyjnymi alternatywami. Nasz łańcuch wartości jest zorganizowany w sposób cyrkularny, a naszym strategicznym celem jest zwiększenie integracji między naszymi trzema dywizjami, aby zmaksymalizować wpływ na naszą działalność, środowisko i społeczeństwo. 

Nasz Cel jest obecnie zwerbalizowany i przedstawiony w formie wizualnej w otoczeniu naszych Kluczowych Wartości.