Skip to main content

Kompetencje

Jakość i Know-How

Nasza firma świadczy szereg usług związanych z utylizacją i recyklingiem. Oferujemy profesjonalną realizację Twoich zamówień na szczeblu krajowym oraz ponadregionalnym dostosowaną do specyfiki danego kraju. Kliknij wybrany kraj, aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju konkretne usługi są świadczone lokalnie.
Inwestujemy w najlepsze dostępne usługi — dla lepszego środowiska

Wybierz swój kraj i sprawdź nasze usługi

Nasze usługi

Zapewnienie odpowiednich pojemników na poszczególne potrzeby i na potrzeby składowania odpadów
Zbiórka luźnych surowców wtórnych
Stały lub elastyczny odbiór i transport do naszych zakładów przetwarzania
Zapewnienie personelu do wstępnego sortowania odpadów w Twojej lokalizacji
Zapewnienie personelu do zadań związanych z usuwaniem
Coaching pracowników
Zarządzanie odpadami, w tym sortowanie, prasowanie, rozdrabnianie, mielenie itp.
Niszczenie plików i dokumentów
Tworzenie koncepcji gospodarki odpadami
Tworzenie dowodów przeprowadzenia utylizacji

 

Wynajem zasobów

Pojemniki i kosze wszelkiego rodzaju


Pojemniki otwarte 7–40 m³
Pojemniki rolkowe od 240 l — 5,5 m³
Prasokontenery
Belownice pionowe
Kompaktory ślimakowe

Nasze usługi

Zapewnienie odpowiednich pojemników na poszczególne potrzeby i na potrzeby składowania odpadów
Zbiórka luźnych surowców wtórnych
Stały lub elastyczny odbiór i transport do naszych zakładów przetwarzania
Zapewnienie personelu do wstępnego sortowania odpadów w Twojej lokalizacji
Coaching pracowników
Zarządzanie odpadami, w tym sortowanie, prasowanie, rozdrabnianie, mielenie itp.
Niszczenie plików i dokumentów
Tworzenie koncepcji gospodarki odpadami
Tworzenie dowodów przeprowadzenia utylizacji
Terminowy odbiór (do 24 godzin)
Czynności porządkowe

 

Wynajem zasobów

Wszelkiego rodzaju pojemniki i kosze

Otwarte pojemniki o pojemności 7–40 m³
Klatki metalowe o pojemności 5–8 m³
Pojemniki rolowane o pojemności od 240 do 1000 l
Prasokontenery o pojemności 8–26 m³
Belownice pionowe
Kompaktor ślimakowy
Pojemniki na papier

Nasze usługi

Odzysk odpadów
Pośrednictwo w zakresie gospodarki odpadami
Transport odpadów
Zbieranie odpadów
Postępowanie z odpadami
Usuwanie odpadów
Składowanie odpadów
Gospodarka odpadami
Eksport odpadów
Import odpadów
Naprawa wyrobów metalowych, maszyn i urządzeń

Nasze usługi

sortowanie i belowanie surowców wtórnych, a następnie sprzedaż w całej Europie
odzysk odpadów komunalnych, 
odzysk baterii etc.
przerabianie materiału od kontrahentów ( belowanie)
transport kontenerów
wynajem kontenerów

Hamburger Recycling Hungary Ltd. z powodzeniem stosuje najnowsze technologie zbiórki odpadów i gwarantuje stały odbiór wszelkiego rodzaju makulatury nadającej się do produkcji papieru.
W swoich czterech lokalizacjach (Budapeszt, Maglód, Inotán i Lőrinci) oferuje bezpośrednią możliwość przejęcia odpadów papierowych i plastikowych do recyklingu niezależnie od tego, czy jesteś prywatnym gospodarstwem domowym, prywatnym przedsiębiorcą, czy też reprezentujesz instytucję, organizację handlową czy fabrykę.
Ponadto, pod auspicjami NHKV (krajowego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami na Węgrzech), we współpracy z samorządami lokalnymi i przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, zbiórka i wstępna obróbka domowych odpadów papierowych i plastikowych zbieranych selektywnie umożliwiła pozyskanie jeszcze większej liczby partnerów i zwiększenia ilości zebranych materiałów. 
Ważną i niezawodną usługą świadczoną przez firmę stanowi niszczenie dokumentów, w ramach czego poufne dokumenty są niszczone do standardowego rozmiaru (zgodnie z obowiązującymi przepisami), czego klient może doglądać osobiście

Nasi główni partnerzy


Drukarnie
Producenci opakowań
Gminy, szkoły
Firmy przemysłowe
Organizacje handlowe
Firmy handlujące odpadami
Indywidualne podmioty zbierające odpady
Inne źródła

Nasze główne usługi


Obróbka odpadów jak sortowanie, prasowanie, rozdrabnianie
Stały lub elastyczny odbiór i transport do naszych zakładów przetwarzania
Zapewnienie odpowiednich pojemników dla poszczególnych wymagań i składów odpadów
Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
Niszczenie poufnych plików i dokumentów
Tworzenie dowodów odzyskiwania
Organizacja zbiórek szkolnych i imprez podnoszących świadomość ekologiczną

 

Wynajem zasobów

WSZELKIEGO RODZAJU POJEMNIKI I KOSZE

Otwarte pojemniki (20–30 m³)
Pojemniki rolkowe od 240 l — 5,5 m³ (1100 l)
Praskontenery (30–32 m³)
Belownice pionowe (MK 400, MK 2500, LOGOPRESS 3000)
Kompaktor ślimakowy (SSC)

Świadomość ekologiczna

Hamburger Recycling Hungary Ltd. w swojej codziennej pracy i w ramach długoterminowych planów kładzie szczególny nacisk na selektywną zbiórkę odpadów, promowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz minimalizację ilości zasobów naturalnych niezbędnych do przygotowania i przetwarzania odpadów selektywnych. 
Wybierając technologię i procesy logistyczne niezbędne do prowadzenia działalności, firma Hamburger Recycling Hungary Ltd. dokłada wszelkich starań, aby stosować godne zaufania, nowoczesne i przyjazne dla środowiska urządzenia lub pojazdy, a także rozwijać swoje usługi, technologie i poprawiać wyniki w zakresie ochrony środowiska w harmonii z aspektami środowiskowymi.
Działalność Hamburger Recycling Hungary Ltd. w zakresie ochrony środowiska charakteryzuje się doświadczeniem i relacjami na wysokim poziomie. Działania te prowadzone są w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju.
Poprzez ponowne wykorzystanie surowców i energii zawartej w odpadach Hamburger Recycling Hungary Ltd. przyczynia się obecnie w znacznym stopniu do zastąpienia zasobów naturalnych odpadami i jest kluczowym graczem w kwestii rozwoju naszego krajowego przemysłu ochrony środowiska.

Dzięki działalności w zakresie selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów Hamburger Recycling Hungary Ltd. dostarcza surowce do produkcji papieru w Hamburger Hungária Ltd. w Dunaújváros. Dunapack Ltd. produkuje produkty opakowaniowe do tektury falistej produkowanej jako produkt końcowy w produkcji papieru, zapewniając w ten sposób produkcję papieru o obiegu zamkniętym.

Niszczenie danych

Hamburger Recycling Hungary Ltd. jest wiodącą na rynku firmą zajmującą się przetwarzaniem odpadów i jedną z największych zajmujących się niszczeniem dokumentów w kraju Jest gotowa pomóc każdemu w wypełnianiu obowiązków związanych z niszczeniem dokumentów.
Zamknięty łańcuch, regularne i objęte certyfikacją niszczenie dokumentów w firmie Hamburger Recycling Hungary Ltd.

Niszczenie dokumentów urzędowych

Riad Saleh
Purchase Manager
Mobile: +36 30 204 5857
riad.saleh(at)hamburger-recycling.comoffice.hungary(at)hamburger-recycling.com

Dwuletni okres karencji obowiązującego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) upłynął kilka lat temu, 25 maja 2018 r. Najpóźniej do tego dnia wszystkie organizacje miały obowiązek dokonać przeglądu swoich działań w zakresie zarządzania danymi, baz danych oraz dokumentów, w których dane osobowe są przechowywane (przetwarzane) bez tytułu prawnego i w związku z tym je zniszczyć. Zgodnie z nowymi wytycznymi, każda firma została zobowiązana do opracowania własnych wymogów dotyczących niszczenia dokumentów, zarządzania danymi i ich ochrony.
Hamburger Recycling Hungary Ltd., jako wiodąca na rynku firma zajmująca się gospodarką odpadami, jest gotowa pomóc Ci w spełnieniu obowiązków wynikających z RODO. W tym kontekście zobowiązujemy się w sposób odpowiedzialny przeprowadzać niszczenie danych wrażliwych i/lub oficjalnych, poufnych dokumentów wytwarzanych przez różne podmioty gospodarcze. Nasza usługa niszczenia dokumentów jest wykonywana w bezpiecznym i chronionym obiekcie, który spełnia wszystkie odpowiednie normy. Specjalnie zaprojektowana niszczarka z głowicą mieszającą gwarantuje nieodwracalność zniszczonych dokumentów w Hamburger Recycling Ltd.
Bele wykonane ze zniszczonych dokumentów — pozbawionych zawartości w postaci danych — są przechowywane w zadaszonej części zakładu do czasu, gdy osiągną ilość nadającą się do transportu. Następnie są one ładowane na ciężarówkę i przewożone do papierni w celu przetworzenia: rozdrobnione dokumenty są poddawane recyklingowi

 

Proces zostaje udokumentowany:

Proces zostaje udokumentowany:
W celu skorzystania z naszych usług niszczenia przesyłamy zawsze formularz zamówienia, na którym klient może określić rodzaj i ilość odpadów i papieru do zniszczenia, wybrać godzinę wysyłki lub kiedy klient może zorganizować wysyłkę, ponieważ oficjalne niszczenie jest dostępne nie tylko w Budapeszcie, ale również w miejscowościach Maglód, Lőrinci i Inota.
Nasi koledzy ocenią zwrócony arkusz danych, a następnie porozumiemy się z naszym zakładem rozdrabniania i poinformujemy klienta o terminie dostawy.
W trakcie realizacji usługi wystawiamy również potwierdzenie dostawy, potwierdzenie salda oraz protokół potwierdzający zniszczenie dokumentów dla przetworzonej ilości, które mogą stanowić istotne dokumenty podczas przeprowadzanego w późniejszym czasie audytu związanego z zarządzaniem danymi

W razie potrzeby nasi klienci mogą osobiście uczestniczyć w procesie rozdrabniania na miejscu, aby mieć pewność, że rygorystyczny i ostateczny proces niszczenia przebiega w sposób profesjonalny.
W celu uzyskania informacji na temat kosztów niszczenia prosimy o kontakt pod podanym numerem telefonu.
W przypadku zainteresowania naszymi usługami, prosimy o kontakt:

Hamburger Recycling Hungary Ltd.
Phone: +36 1 278 8661

Nasze usługi

Wszystkie nasze składowiska wyposażone są w profesjonalny sprzęt do kompleksowej obsługi klientów w zakresie odbioru surowców wtórnych. Nasz odpowiednio wykwalifikowany personel oferuje pomoc w wyborze najbardziej optymalnego sposobu zagospodarowania odpadów zgromadzonych w Twojej firmie oraz zaproponuje najlepsze dostępne urządzenia dostosowane do ilości, jakości i asortymentu produkowanego w Twoich zakładach. Dla naszych klientów możemy zaproponować pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych o pojemności m.in. 35 m³, 20 m³, prasokontenery oraz big bagi. Dzierżawimy maszyny do belowania, a także gwarantujemy odbiór zbelowanego materiału.

Nasze usługi

Nasze usługi dostosowane do Twoich potrzeb!

Rozwijamy nasze możliwości w zakresie recyklingu poprzez rozszerzanie działalności i dostarczanie rozwiązań w zakresie recyklingu odpadów z papieru, tektury, szkła i drewna.
Oferujemy wysokiej jakości usługi, wiedzę i wsparcie logistyczne w zakresie gospodarki odpadami.
Nasze usługi opierają się na elastycznym odbiorze dokonywanym w tym samym dniu lub w oparciu o uzgodniony harmonogram.
Gwarantujemy efektywne i oszczędne zarządzanie materiałami przeznaczonymi do recyklingu.
Nasi współpracownicy mogą zapewnić sortowanie odpadów nadających się do recyklingu.
Ponadto zapewnimy Ci różnego rodzaju kontenery, a także sprzęt i technologię niezbędną do zorganizowania czasowego składowania odpadów.
Hamburger Recycling Rumunia gwarantuje terminowość płatności

Nasze usługi

Zapewnienie odpowiednich pojemników na poszczególne potrzeby i na potrzeby składowania odpadów
Gromadzenie surowców wtórnych: 
Papier do recyklingu
Folia PE (folia polietylenowa)
Butelki PET
Szkło opakowaniowe
Metalowe odpady opakowaniowe
Zbiórka na miejscu i transport do naszych zakładów przetwarzania
Zapewnienie personelu do wywozu odpadów z lokalizacji klienta
Szkolenie pracowników klienta w zakresie prawidłowego sortowania różnego rodzaju odpadów
Obróbka odpadów, taka jak sortowanie, prasowanie, rozdrabnianie itp.
Niszczenie plików i dokumentów
Tworzenie koncepcji gospodarki odpadami
Tworzenie dowodów przeprowadzenia utylizacji
We współpracy z licencjonowanym operatorem systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi Tehno eko pak świadczymy usługę zagospodarowania odpadów opakowaniowych zgodnie z przepisami ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

 

Wynajem zasobów

Otwarte pojemniki o pojemności 5 m³
Małe plastikowe pojemniki na szkło o pojemności 120 litrów
Prasokontenery o pojemności 30 m³
Belownice pionowe
Belownice poziome
Belownice automatyczne

Nasze usługi

Zapewnienie odpowiednich pojemników na poszczególne potrzeby i na potrzeby składowania odpadów
Zbiórka luźnych surowców wtórnych
Stały lub elastyczny odbiór i transport do naszych zakładów przetwarzania
Zapewnienie personelu do wstępnego sortowania odpadów w Twojej lokalizacji
Zapewnienie personelu do zadań związanych z usuwaniem
Coaching pracowników
Zarządzanie odpadami, w tym sortowanie, prasowanie, rozdrabnianie, mielenie itp.
Niszczenie plików i dokumentów
Tworzenie koncepcji gospodarki odpadami
Tworzenie dowodów przeprowadzenia utylizacji

 

Wynajem zasobów

Otwarte pojemniki o pojemności 7–40 m³
Pojemniki rolkowe od 240 l — 5,5 m³
Prasokontenery
Belownice pionowe
Kompaktor ślimakowy

Nasze usługi

Skup i sprzedaż wszelkiego rodzaju makulatury, tworzyw sztucznych i metali
Spełnianie wymagań klienta gwarantujące najlepsze usługi handlowe i logistyczne
Spełnienie innych wymagań zawartych w umowie oraz wymagań na podstawie obowiązujących przepisów prawa   
Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością
Zachowanie i zwiększanie zadowolenia wszystkich zainteresowanych stron
Dbałość o środowisko
Przygotowanie dokumentacji importowej / eksportowej
Doradztwo w zakresie procedur celnych
Kontrola jakości

Nasze usługi

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych u źródła


W ramach „Rozporządzenia w sprawie kontroli odpadów opakowaniowych“ opublikowanego w Dzienniku Urzędowym z dnia 27.12.2017 r. nr 30283, odpady opakowaniowe, które są zbierane selektywnie przez wytwórców odpadów, są przejmowane poprzez odebranie ich naszymi koncesjonowanymi pojazdami specjalistycznymi, po czym po przeprowadzeniu segregacji na podstawie ich rodzajów są one kierowane do zakładów recyklingu odpadów

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne


W ramach «Powiadomienia o odzysku niektórych odpadów innych niż niebezpieczne» opublikowanego w Dzienniku Urzędowym z dnia 17.06.2011 r. nr 27967, odpady inne niż niebezpieczne, które zostały wytworzone przez wytwórców odpadów innych niż niebezpieczne są odbierane z miejsc, w których zostały wytworzone przez nasze pojazdy. Trafiają one do naszych certyfikowanych punktów zbiórki-separacji, w zależności od rodzajów odpadów; są rozkładane na części, a następnie prasowane i wysyłane do zakładów recyklingu

Edukacja i Studia Informacyjne


Producenci odpadów, na których terenie prowadzimy działalność, są informowani o działalności w zakresie selektywnej zbiórki u źródła.
Stosowane są różne metody szkolenia i informowania w zależności od charakterystyki grupy docelowej. Podczas działań edukacyjno-informacyjnych przekazywane są wytwórcom odpadów informacje o celu selektywnej zbiórki u źródła, korzyściach z uczestnictwa oraz o tym, jak mogą dokonać zgłoszenia

Usługa doradztwa środowiskowego


Zgodnie z postanowieniami „Rozporządzenia w sprawie pozwoleń i licencji środowiskowych” opublikowanych w Dzienniku Urzędowym z dnia 10.09.2014 nr 29115 poniżej wskazano usługi doradztwa środowiskowego, które są autoryzowane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki T.C.

Pobieranie dokumentów z zawiadomień wyłączonych z zakresu zastosowania,

W zakresie przepisów ochrony środowiska wykrywanie i zgłaszanie niezgodności,
Edukacja i kontrole wewnętrzne
Uzyskanie regionalnego świadectwa zgodności,
Uzyskanie zaświadczenia o czasowej eksploatacji,
Uzyskiwanie pozwoleń i licencji środowiskowych.
 

Usługa gospodarowania odpadami


Określenie kodów, ilości i rodzajów odpadów, które powstają w wyniku działalności wytwórców odpadów,
Określenie metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych/odpadów innych niż niebezpiecznych/odpadów opakowaniowych, które powstają w wyniku działalności wytwórców odpadów,
Sporządzenie planów utworzenia na terenie firmy określonego obszaru do składowania wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska,
Pomoc w dokonywaniu zgłoszeń i deklaracji przez wytwórców odpadów, którzy są do tego zobowiązani w ramach odpowiednich przepisów o odpadach,
Stworzenie specjalnego planu gospodarki odpadami dla wytwórców odpadów

Usługa transportu odpadów niebezpiecznych


W ramach «Komunikatu o transporcie odpadów na autostradzie» opublikowanego w Dzienniku Urzędowym z dnia 20/03/2015 nr 29301, odpady niebezpieczne, które powstają u wytwórców odpadów niebezpiecznych, są transportowane do zakładów recyklingu/unieszkodliwiania naszymi licencjonowanymi pojazdami

Niszczenie dokumentów archiwalnych


Przeterminowane dokumenty archiwalne odbierane z instytucji publicznych i korporacji, urzędów państwowych, banków, firm prywatnych są przywożone do naszych zakładów zgodnie z polityką prywatności. Po ich zniszczeniu w przeznaczonych do wykonania tej usługi niszczarkach są belowane i wysyłane do firm specjalizujących się w recyklingu, gdzie wykonuje się z nich masę papierową

Wyposażenie do odbierania odpadów


Pojemniki
Pudła magazynowe
Kompaktory
Maszyny do belowania
Systemy zbierania w obiegu zamkniętym
Noże do papieru