Skip to main content

Покупко-продажба

Компетентност в областта на търговията


Hamburger Recycling Group GmbH закупува всички вносни количества за фабриките за хартия на групата Prinzhorn. Ние ви осигуряваме професионално и навременно обслужване при обработката на вашите поръчки. Всички доставки се изпращат с безплатен превозвач до местонахождението им. За получаване на оферта, моля, свържете се с г-н Валтер Танцлер и неговия екип на телефон: +43 (0) 664 612 59 32 или по електронна поща.

YOUR CONTACT

Walter Tanzler
Phone: +43 (0) 664 612 59 32
Fax: +43 (0) 50118 10399
изпращане на имейл