Skip to main content

Dobrodošli u Hamburger Recycling Rumunjska

Tvrtka Hamburger Recycling Romania u sastavu Prinzhorn Holding Grupe već je postala pouzdan sudionik na rumunjskom tržištu gospodarenja otpadom i recikliranja koja sakuplja i reciklira značajne količine otpadnog papira i kartona (100.000 tona godišnje), kao i plastičnog otpada (2000 tona godišnje) te na taj način značajno doprinosi održavanju čistoće okoliša i smanjivanju potrošnje prirodnih resursa.

Hamburger Recycling Romania

S.C. Hamburger Recycling Romania S.R.L.
Strada Constantin Mille, nr. 11A
400608, Cluj-Napoca, Județ Cluj
Romania

Phone +40 371 315 835
Fax +40 372 890 914
E-Mail office.ro(at)hamburger-recycling.com

 

O tvrtki Hamburger Recycling Romania

To nazivamo recikliranje. U to vjerujemo!
Vjerujemo u ideju da je zagađenje rastuća pojava prouzročena složenošću raznih ambalažnih materijala: papira, kartona, plastike, stakla i metala te da je rješenje za usporavanje tog trenda recikliranje.
Važno je štititi prirodu kako bismo narednim generacijama osigurali čistu budućnost.
"U svim svojim aktivnostima doprinosima očuvanju čistog okoliša, sada i ubuduće, s ciljem podizanja svijesti o okolišu i poticanju ljudi na odgovorno ponašanja kako bi lakše shvatili koje su im obveze u pogledu otpada koji stvaraju u svakodnevnom životu.

Naše lokacije

 

S.C. HAMBURGER RECYCLING ROMANIA S.R.L. – CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca

 
Str. Constantin Mille, nr 11A,
400608, Cluj-Napoca, Județ Cluj

Area Manager

Andreea Oprea
Phone: +40 73 2330 156
Fax: +40 372 890 914
andreea.oprea(at)hamburger-recycling.com​​​​​​​

Svoje djelatnosti obavljamo u industrijskoj zoni, na betoniranoj površini od 7000 četvornih metara te u natkrivenom prostoru površine 880 četvornih metara gdje raspolažemo opremom za razvrstavanje – prešom za baliranje kapaciteta 8 tona na sat, kao i ručnim prešama i platformom za razvrstavanje."
Sakupljamo i razvrstavamo razne ambalažne materijale kao što su papir, karton, plastika, staklo, metali i drvo.
Materijale preuzimamo iz poslovnih prostora dobavljača u roku od 24 sata od zahtjeva.
Partnerima nudimo usluge privremenog skladištenja, specijalne logističke usluge, preše za baliranje, male i velike kontejnere, preskontejnere te druge kontejnere, ovisno o potrebama naših klijenata.

 

S.C. HAMBURGER RECYCLING ROMANIA S.R.L. – ORADEA

Oradea

 
Soseaua Borsului, nr.19D,
410605, Oradea, Județ Bihor

Depot Manager

Dorin Onica

Fax: +40 259 451 422
Mobile: +40 732 330 115
dorin.onica(at)hamburger-recycling.com

Svoje djelatnosti obavljamo u industrijskoj zoni Oradea, na platformi površine 1100 četvornih metara, od čega je 650 četvornih metara natkriveno, gdje raspolažemo prešom za baliranje kapaciteta 8 tona na sat. Usto koristimo ručne preše i elektroničke vage.
Sakupljamo i razvrstavamo razne ambalažne materijale kao što su papir, karton, plastika, staklo, metali i drvo.
Materijale preuzimamo iz poslovnih prostora dobavljača u roku od 24 sata od zahtjeva.
"Partnerima nudimo usluge privremenog skladištenja, specijalne logističke usluge, preše za baliranje, male i velike kontejnere, preskontejnere te druge kontejnere, ovisno o potrebama naših klijenata.

 

S.C. HAMBURGER RECYCLING ROMANIA S.R.L. – TIMISOARA

Timisoara

 
Str. Aleea Viilor, nr. 24 A,
300363, Timisoara, Județ Timis

General Manager

Călin Lăzurean

Fax: +40 (0)372 890914
Mobile: +40 732 330 111
Calin.Lazurean(at)hamburger-recycling.com

Svoje djelatnosti obavljamo na površini od 3670 četvornih metara, od čega je 780 četvornih metara natkriveno, gdje raspolažemo opremom za razvrstavanje, uključujući prešu za baliranje kapaciteta 8 tona na sat.
Usto koristimo ručne preše i elektroničke vage.
Sakupljamo i razvrstavamo razne ambalažne materijale kao što su papir, karton, plastika, staklo, metali i drvo.
Materijale preuzimamo iz poslovnih prostora dobavljača u roku od 24 sata od zahtjeva.
Partnerima nudimo usluge privremenog skladištenja, specijalne logističke usluge, preše za baliranje, male i velike kontejnere, preskontejnere te druge kontejnere, ovisno o potrebama naših klijenata.

 

S.C. HAMBURGER RECYCLING ROMANIA S.R.L. – BRAGADIRU

Bragadiru

Soseaua de Centura nr. 2-8
077025, Bragadiru, Ilfov

 

Depot Manager

Sami Brakh

Mobile: +40 732 330 113
sami.brakh(at)hamburger-recycling.com

Svoje djelatnosti obavljamo na površini od 800 četvornih metara, gdje koristimo prešu za baliranje kapaciteta 8 tona na sat. Usto koristimo ručne preše i elektroničke vage."
Sakupljamo i razvrstavamo razne ambalažne materijale kao što su papir, karton, plastika, staklo, metali i drvo.
Materijale preuzimamo iz poslovnih prostora dobavljača u roku od 24 sata od zahtjeva.
"Partnerima nudimo usluge privremenog skladištenja, specijalne logističke usluge, preše za baliranje, male i velike kontejnere, preskontejnere te druge kontejnere, ovisno o potrebama naših klijenata.

Kontakt

Captcha image