Skip to main content

Dobrodošli u Hamburger Recycling Croatia

HAMBURGER RECYCLING CROATIA D.O.O. je privredno društvo osnovana u Republici Hrvatskoj, koje se bavi prikupljanjem i obradom papira za reciklažu, bezopasne plastike i drugih sekundarnih sirovina, kao i sortiranjem mešovite komunalne ambalaže.

Hamburger Recycling Croatia

Hamburger Recycling Croatia d.o.o.
Sveta Helena 167
10382 Donja Zelina
Croatia


Phone: +38512066020
E-Mail office.croatia(at)hamburger-recycling.com

 

O Hamburger Recycling Croatia

„Član je Austrijskog koncerna PRINZHORN HOLDING GmbH.
Koncern je osnovan pre više od 150 godina i neko vreme je poslovao pod imenom Hamburger - Dunapak - Mosburger. Sadašnji naziv koncerna je Prinzhorn Holding GmbH i obuhvata tri sektora.
Sektor vlaknastih ploča (Containerboard Division) obuhvata fabrike papira u Nemačkoj, Austriji i Mađarskoj. Sektor ambalaže (Packaging Division) se bavi proizvodnjom transportne ambalaže od valovitog kartona i već́ nekoliko godina je prisutan na hrvatskom tržištu kao fabrika transportne ambalaže od valovitog kartona VALOVITI PAPIR-DUNAPACK D.O.O. u Zaboku. Treći sektor Prinzhorn Holding Hamburger Recycling Group, koja posluje u 16 evropskih zemalja, obuhvata 47 reciklažnih centara.
Jedan od ovih centara je Hamburger Recycling Croatia, grinfild investicija u zoni preduzeća Sveta Helena. Prateći aktuelne trendove u proizvodnji kartona i papira u Evropskoj uniji i koristeći najnovija ekološka dostignuća, koncern se sve više fokusira na prikupljanje otpadnog kartona i papira, otpadne plastike i folije i drugih vrsta sekundarnih sirovina kao ulaznih sirovina za reciklažu i proizvodnju papira i transportne ambalaže u skladu sa principima društveno odgovorne korporacije.
Izgradnja sabirnog centra za reciklirani papir i bezopasne plastike u zoni preduzeća Sveta Helena počela je u februaru 2008. godine – a početkom oktobra 2008. godine radovi su završeni i centar je počeo sa radom.
Posle obavljenog tehničkog pregleda i dobijanja upotrebne dozvole, centar je dobio dozvolu za upravljanje otpadom, za sakupljanje i obradu otpadnog papira i bezopasne plastike u skladu sa važećim propisima.
Reciklažni centar poseduje svu infrastrukturu neophodnu za uspešno sakupljanje otpadnog papira i pružanje usluga našim poslovnim partnerima. Ceo reciklažni centar Sveta Helena se prostire na oko 13.000 m², a proizvodni pogon i kancelarije zauzimaju 2.500 m².

Contact

Captcha image