Skip to main content

Imprint

Servis provajder I medijski vlasnik

Hamburger Recycling Group GmbH

Aspanger Strasse 252
2823 Pitten
Austria

Telefon: +43 (0) 50118 10300
Fax: +43 (0) 50118 10399
info(at)hamburger-recycling.com
www.hamburger-recycling.com

Registarski broj: FN 270201f
Regionalni sud: Wr. Neustadt
Jedinstveni identifikacioni broj: ATU 62273916

Pretezna delatnost

Trgovina na veliko otpadnim materijalom, posebno sa otpadnim papirom

Clanstvo

Austrijaska trgovinska asocijacija (WKO)

Registracija firme

Industrijski kod dostupan na web sajtu www.ris.bka.gv.at

Hamburger Recycling Group GmbH je clan Prinzhorn Holdinga