Skip to main content

Kompanija

Hamburger Recycling, član Prinzhorn Holding

Zahvaljujući stručnosti u području sakupljanja, obrade, trgovine i prevoza otpada, povezujemo proizvodnju papira (Hamburger Containerboard) i proizvodnju ambalaže (Dunapack Packaging) u našoj grupi.

 

Fokus na sekundarnim sirovinama

Naša stalna ulaganja u sakupljanje, odvajanje i obradu materijala za recikliranje obezbeđuju snabdevanje naših sopstvenih pogona i eksternih industrija visokokvalitetnim sekundarnim sirovinama i robom široke potrošnje. Fokusiramo se na nove projekte (grinfild) kao i na akviziciju i integraciju postojećih privrednih društava (braunfild) u naše sektorske strukture. Naša glavna težnja je proširenje usluga odlaganja za objekte maloprodaje i veleprodaje, industriju i zajednice.

Organizaciona šema

Iza scene Hamburger Recycling-a