Skip to main content

Vitajte v Hamburger Recycling Hungary

Spoločnosť Hamburger Recycling Hungary Ltd. (predtým Duparec Paper Collecting and Processing Ltd.) je maďarským členom koncernu Prinzhorn Group spolu s firmami Hamburger Hungária Ltd. a Dunapack Ltd..

Hamburger Recycling Hungary

Hamburger Recycling Hungary Ltd.
Duna u. 42.
1215 Budapest
Hungary

Phone: +36 1 278 8661
Fax: +36 1 278 8672
E-Mail office.hungary(at)hamburger-recycling.com

 

O spoločnosti Hamburger Recycling Hungary

Spoločnosť nepretržite funguje a rozvíja sa už od roku 1994 a neustále rastie ako kvantitatívne, tak aj kvalitatívne. Každoročne svojim zákazníkom poskytuje čoraz väčšie množstvo vyzbieraného odpadu, vysokú kvalitu služieb a bezkonkurenčné ceny. V oblasti recyklácie papiera spoločnosť Hamburger Recycling Hungary Ltd. už dosiahla najrelevantnejšiu pozíciu na trhu a súčasne aj tok plastových materiálov vykazuje vysoký rast.

FIREMNÝ LETÁK

 

Mária Karczub
General Manager
maria.karczub(at)hamburger-recycling.com 

Tiborné Garami
Head of Finance

Tiborne.Garami(at)hamburger-recycling.com

 

Madarász Csaba
Chief of Logistics
csaba.madarasz(at)hamburger-recycling.com

Naše pracoviská

 

Hamburger Recycling Hungary Ltd. – PRACOVISKO BUDAPEŠŤ (centrála)

 

1215 Budapest, Duna u. 42.
Phone: +36 1 278 8661
Fax: +36 1 278 8672
office.hungary(at)hamburger-recycling.com

Najväčší závod Hamburger Recycling Hungary Ltd. sa nachádza v sídle spoločnosti, na adrese H-1215 Budapest, Duna utca 42. Tieto priestory sa nachádzajú na mieste bývalej papierne Csepel, kde spoločnosť Hamburger Recycling Hungary Ltd. pôsobí spolu s firmou Dunapack Ltd. vo veľkej budove vlastnenej skupinou Prinzhorn Group.
Pracovisko Hamburger Recycling Hungary Ltd. zaberá takmer 20 000 m2 prevádzkovej plochy v usporiadanej štruktúre orientovanej na zákazníka a zahŕňa dobrú všeobecnú infraštruktúru. Tieto priestory sú v zásade rozdelené na dve časti, a to na oblasť predúpravy a oblasť spracovania plastového odpadu a papiera.
Obe prevádzky fungujú v samostatných halách a zahŕňajú nainštalované poloautomatické triediace linky a automatické balíkovacie stroje. Triediace linky vyrobila a nainštalovala nemecká firma BAVARIA, lisovacie balíkovacie stroje talianska firma MAC Presse.
V rámci rozsiahlych modernizačných prác v rokoch 2015 až 2017 bola nainštalovaná a sprevádzkovaná technológia prevádzkovaná vo výrobných halách a vnútroareálová infraštruktúra. Vďaka nedávnym investíciám, ktoré boli kompletne financované vlastníkom – spoločnosťou Hamburger Recycling a hlavne skupinou Prinzhorn, sa celý areál prerobil a zrenovoval. Prevádzkové procesy a skladové priestory areálu sa výrazne sprehľadnili, rozšírila sa kapacita triedenia papiera a výrazne sa zvýšila kapacita plastového odpadu – teraz je možné v 3-zmennej prevádzke spracovať viac ako 1 000 ton mesačne.

Výsledkom celkovej renovácie je, že areál Csepel dokáže efektívnejšie spracovávať prichádzajúci odpad. Tým sa zabezpečuje vyššia úroveň služieb pre verejné služby v oblasti triedenia a predúpravy rôzneho papierového a plastového odpadu zbieraného selektívne do odpadkových košov a vriec. Vďaka efektívnemu procesu triedenia sú kvalitne lisované recyklované materiály, teda bez kontaminácie, lisované na ďalšie využitie.
Vďaka najmodernejšiemu vozovému parku viaczdvižných, plošinových, smetiarskych a pochôdznych vozíkov môže spoločnosť ponúknuť spoľahlivé logistické riešenia na nakladanie s prichádzajúcim materiálom, či už je balíkovaný alebo voľný, alebo či ide o odpadový materiál z kompaktorov nainštalovaných a pracujúcich v partnerskej spoločnosti

Zsolt Ferenczi
Purchase Manager
Mobile: +36 30 601 9076
zsolt.ferenczi(at)hamburger-recycling.com

Commercial department
Phone: +36 1 278 8666

Péter Horváth 
Transport Organiser
Mobile: +36 30 630 9460 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
peter.horvath(at)hamburger-recycling.com
Objednávky prepravy sa prijímajú predovšetkým písomne na vyššie uvedenej kontaktnej adrese s kópiou e-mailom na logisztika(at)hamburger-recycling.com

Ádám Dőry
Production manager
Telefon: +36 30 436 0720
adam.dory(at)hamburger-recycling.com

Imre Kakuk
Head of Operations
Mobile: +36 30 337 5639
imre.kakuk(at)hamburger-recycling.com
 

 

 

Hamburger Recycling Hungary Ltd. – PRACOVISKO MAGLÓD

 

2234 Maglód, Wodianer Ipari Park 2.
Post address: 2234, Maglód, Pf: 47.
GPS: 47°448676, 19°377189

Činnosti spracovania odpadu vo Wodiáner Ipari Park (Priemyselný park Wodiáner) v Maglóde prebiehajú už niekoľko desaťročí. Vlastník našej spoločnosti ako prvý krok v roku 2014 získal časť tu pôsobiacej spoločnosti SCH-Ózon Ltd. a v roku 2016 sa stal 100 % vlastníkom tejto firmy. Táto spoločnosť sa 31. decembra 2017 fúziou zlúčila do firmy Duparec Ltd. s cieľom zjednotiť obchodný potenciál štyroch lokalít: Csepel, Maglód, Lőrinci a Inota.
Rozvoj ľahko dostupnej lokality pri diaľnici M0 je pre nás aj v ostatných rokoch vysokou prioritou. V roku 2013 bola lokalita kompletne transformovaná a zrekonštruovaná s investíciou takmer 1 milión eur. V tom čase bola zrekonštruovaná administratívna budova, obnovené vozidlá aj výrobné zariadenia.
V roku 2015 sa začali práce na technologickej modernizácii. Počas tohto procesu bola nainštalovaná nová linka na triedenie papierového odpadu, ktorá zahŕňa kvalitnú lisovaciu a triediacu linku kancelárskeho papiera, vysokokapacitný balíkovací stroj PAAL a krytý sklad papiera – to všetko v hodnote okolo 1 milióna eur.
Od roku 2016 na pracovisku funguje ďalší vysokokapacitný lisovací stroj Presona, ktorý zabezpečuje potrebnú balíkovaciu kapacitu a zaručuje prevádzkovú stabilitu.
Oddelenie skartácie dôverných dokumentov na tomto pracovisku ponúka službu uzavretého cyklu na skartovanie dôverných dokumentov v oddelenom priestore, v súlade so súvisiacimi požiadavkami zákazníkov a tiež s relevantnými predpismi. Okrem papiera sa pracovisko zaoberá aj preberaním odpadov z plastových obalov a príjmom tovaru na dobierku od fyzických osôb. Prijaté materiály sa zvyčajne prepravujú z miesta pôvodu pomocou nášho vlastného vozového parku.

 

Riad Saleh
Purchase Manager
Mobile: +36 30 204 5857 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
riad.saleh(at)hamburger-recycling.com


Noémi Nagy
Transport Organiser
Mobile: +36 30 611 0093 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
noemi.nagy(at)hamburger-recycling.com

Objednávky prepravy sa prijímajú predovšetkým písomne na vyššie uvedenej kontaktnej adrese s kópiou e-mailom na logisztika(at)hamburger-recycling.com

Tamás Halász
Depot Manager
Mobile: +36 30 181 9358
tamas.halasz(at)hamburger-recycling.com

Imre Kakuk
Head of Operations
Mobile: +36 30 337 5639
imre.kakuk(at)hamburger-recycling.com
 

 

Hamburger Recycling Hungary Ltd. – PRACOVISKO LŐRINCI

 

3021 Lőrinci, Belterület 1488/4 hrsz.
Post address: 3021 Lőrinci, Pf.: 2.
Fax: +36 37/588-014
GPS: 47°42’46, 19°40’41

Naša prevádzka v Lőrinci pri elektrárni je tradičným miestom pre príjem papierového a plastového odpadu z celého regiónu. Našou špeciálnou oblasťou činnosti je príjem a spracovanie rôznych priemyselných a technických odpadov a nadbytočných zásob. Podľa potreby vyrábame aj vysokokvalitné plastové granuláty pomocou našich drvičov plastového odpadu. Naším hlavným trhom je región východného Maďarska, kde spolupracujeme s priemyselnými a komerčnými subjektmi, školami a podnikmi verejných služieb a vždy sa snažíme ponúkať naše spoľahlivé služby aj novým klientom. Na našom pracovisku sme vytvorili správnu infraštruktúru: baliaci stroj Paal, viacero drvičov plastového odpadu, zariadenia na manipuláciu s materiálom a vlastný vozový park. Váženie sa vykonáva na certifikovanej plošinovej váhe s nosnosťou 60 ton.

NAJDÔLEŽITEJŠIE TYPY RECYKLOVATEĽNÉHO ODPADU (PRIJÍMANÉHO OD FIRIEM)
PA
HDPE
PP
PS
PC
ABS
PVC
POM a iné technické polyméry
KVALITA PAPIERA (PRIJÍMANÉHO OD JEDNOTLIVCOV)
VLNITÁ LEPENKA
ZMIEŠANÝ PAPIER
KANCELÁRSKY PAPIER
TLAČIARENSKÝ PAPIER
PAPIER NA SKARTOVANIE DOKUMENTOV

 

Levente Czene
Transport Organiser
Mobile: +36 30 412 4967 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
cintia.jeger(at)hamburger-recycling.com

Zsolt Kovács
Depot Manager
Mobile: +36 30 553 8930
zsolt.kovacs(at)hamburger-recycling.com

Objednávky prepravy sa prijímajú predovšetkým písomne na vyššie uvedenej kontaktnej adrese s kópiou e-mailom na logisztika(at)hamburger-recycling.com

Imre Kakuk
Head of Operations
Mobile: +36 30 337 5639
imre.kakuk(at)hamburger-recycling.com

 

Hamburger Recycling Hungary Ltd. – PRACOVISKO INOTA

 

8100 Várpalota, Külterület 198/9 hrsz.
Post address: 8103 Várpalota 3, Pf.: 1.
Fax: +36 88/372-326
GPS: 47.190074,18.19963
 

Na našom pracovisku v blízkosti diaľnice 8 a oproti hlinikárni INOTAL preberáme papierový a plastový odpad rôznej kvality a zloženia. Primárne vykonávame zber z oblasti západného Maďarska, okolo osi Székesfehérvár – Veszprém. Toto pracovisko Duparec je vybavené najmodernejším veľkokapacitným priemyselným lisom Paal, triediacou linkou a skartovačkou papiera. Na triedenie, ďalšiu manipuláciu a odborné skladovanie materiálov tu máme k dispozícii dostatočnú úložnú plochu. Prichádzajúce a odchádzajúce materiály sa vážia na certifikovanej 60-tonovej plošinovej váhe a našim regionálnym partnerom poskytujeme k dispozícii náš vozový park, ktorý im pomôže so súvisiacou prepravou.

 

Péter Gazdag
Depot Manager / Purchase Manager
Mobile: +36 30 862 3225 
peter.gazdag(at)hamburger-recycling.com

Máté Magda
Purchase Manager
Mobile: +36 30 265 4737 
mate.magda(at)hamburger-recycling.com

Katalin Papp-Csöndes
Transport Organiser
Mobile: +36 30 657 5815 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
katalin.papp-csondes(at)hamburger-recycling.com

Objednávky prepravy sa prijímajú predovšetkým písomne na vyššie uvedenej kontaktnej adrese s kópiou e-mailom na logisztika(at)hamburger-recycling.com

Imre Kakuk
Head of Operations
Mobile: +36 30 337 5639
imre.kakuk(at)hamburger-recycling.com

Kontakt

Captcha image