Skip to main content

Správa o udržateľnosti 2022

vSkupina Prinzhorn Group je hrdá na to, že vždy presadzovala udržateľný obchodný prístup. Cyklické produkty sú základom našej spoločnosti, náš hodnotový reťazec je vo svojej podstate cyklický a ponúkame 100% recyklovateľné riešenia. S potešením predstavujeme našu prvú Správu o udržateľnosti, ktorej cieľom je poskytnúť pohľad na to, ako pristupujeme k udržateľnosti v rámci skupiny Prinzhorn Group a zdieľame našu vášeň pre to, čo robíme: žijeme v kolobehu a prispievame k svetlej budúcnosti s udržateľnými produktmi.

Transparentné podávanie správ o našom záväzku k udržateľnosti sa bude venovať požiadavkám a očakávaniam našich zákazníkov, dodávateľov, investorov a zamestnancov.

Sme presvedčení, že to vytvorí pevný základ pre náš budúci profesionálny manažment udržateľnosti v spolupráci s našimi partnermi v mnohých oblastiach vrátane ochrany životného prostredia.
 

Čítať viac

alebo si stiahnite celú správu tu