Skip to main content

Správa o udržateľnosti 2021

vSkupina Prinzhorn Group je hrdá na to, že vždy presadzovala udržateľný obchodný prístup. Cyklické produkty sú základom našej spoločnosti, náš hodnotový reťazec je vo svojej podstate cyklický a ponúkame 100% recyklovateľné riešenia. S potešením predstavujeme našu prvú Správu o udržateľnosti, ktorej cieľom je poskytnúť pohľad na to, ako pristupujeme k udržateľnosti v rámci skupiny Prinzhorn Group a zdieľame našu vášeň pre to, čo robíme: žijeme v kolobehu a prispievame k svetlej budúcnosti s udržateľnými produktmi.

Transparentné podávanie správ o našom záväzku k udržateľnosti sa bude venovať požiadavkám a očakávaniam našich zákazníkov, dodávateľov, investorov a zamestnancov.

Sme presvedčení, že to vytvorí pevný základ pre náš budúci profesionálny manažment udržateľnosti v spolupráci s našimi partnermi v mnohých oblastiach vrátane ochrany životného prostredia.
Skupina Prinzhorn Group je hrdá na to, že vždy presadzovala udržateľný obchodný prístup. Cyklické produkty sú základom našej spoločnosti, náš hodnotový reťazec je vo svojej podstate cyklický a ponúkame 100% recyklovateľné riešenia. S potešením predstavujeme našu prvú Správu o udržateľnosti, ktorej cieľom je poskytnúť pohľad na to, ako pristupujeme k udržateľnosti v rámci skupiny Prinzhorn Group a zdieľame našu vášeň pre to, čo robíme: žijeme v kolobehu a prispievame k svetlej budúcnosti s udržateľnými produktmi.

Transparentné podávanie správ o našom záväzku k udržateľnosti sa bude venovať požiadavkám a očakávaniam našich zákazníkov, dodávateľov, investorov a zamestnancov.

Sme presvedčení, že to vytvorí pevný základ pre náš budúci profesionálny manažment udržateľnosti v spolupráci s našimi partnermi v mnohých oblastiach vrátane ochrany životného prostredia.
 

Čítať viac

alebo si stiahnite celú správu tu