Skip to main content

Spoločnosť

Hamburger Recycling, člen Prinzhorn Holding

Naším hlavným zameraním na oblasti zberu, spracovania, obchodu a dopravy uzatvárame kruh medzi výrobou papiera (Hamburger Containerboard) a výrobou obalov (Dunapack Packaging) v našej skupine.

 

Zameranie na druhotné suroviny

Naše neustále investície do zberu, separácie a spracovania recyklovaných materiálov zabezpečujú zásobovanie našich vlastných závodov a externých odvetví vysokokvalitnými druhotnými surovinami a komoditami. Zameriavame sa na nové projekty („green field“), ako aj akvizíciu a integráciu existujúcich spoločností („brown field“) do našich divíznych štruktúr. Našou hlavnou ambíciou je rozšírenie likvidačných služieb pre maloobchod a veľkoobchod, priemysel a komunity.

Organizačná schéma

V zákulisí Hamburger Recycling