Skip to main content

Hizmetlerimiz

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması

27/12/2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında, atık üreticileri tarafından ayrı biriktirilen ambalaj atıkları özel giydirmeli araçlarımızla alınarak lisanslı tesislerimize getirilir, cinslerine göre ayrıştırıldıktan sonra, ilgili geri dönüşüm tesislerine sevk edilir.

Tehlikesiz Atıkların Toplanması

17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği" kapsamında, tehlikesiz atık üreticileri tarafından oluşturulan tehlikesiz atıklar, oluştuğu noktalardan araçlarımızla alınarak, toplama-ayırma belgeli tesislerimize getirilir, atıklar cinslerine göre ayrıştırıldıktan sonra parçalanarak preslenir ve ilgili geri dönüşüm tesislerine sevk edilir.

Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları

Faaliyette bulunduğumuz bölgelerdeki atık üreticileri, kaynağında ayrı toplama çalışmaları hakkında bilgilendirilmektedir. Hedef kitlenin özelliklerine göre farklı eğitim ve bilgilendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde atık üreticilerine, kaynakta ayrı toplama uygulamasının amacı, faydaları ve uygulamaya nasıl katılım sağlayabilecekleri aktarılmaktadır. Tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri kapı-kapı bilgilendirme, site-grup toplantıları ve okul eğitimleri şeklinde yapılmaktadır.

Çevre Danışmanlık Hizmeti

10/09/2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen Çevre Danışmanlık Hizmeti aşağıda belirtilmektedir:

 • Kapsam dışı görüş yazılarının alınması,
 • Çevre mevzuatları kapsamında uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması,
 • Eğitim ve İç Tetkikler,
 • İl Müdürlüğü uygunluk yazılarının alınması,
 • Geçici Faaliyet Belgesinin alınması,
 • Çevre İzin ve Lisanslarının alınması.

Atık Yönetim Hizmeti

 • Atık üreticilerinin faaliyetleri sonucu oluşan atıkların kod, miktar ve cinslerini belirlemek,
 • Atık üreticilerinin faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ile ambalaj atıklarının geri kazanım ve bertaraf metotlarını belirlemek,
 • Oluşan atıkların Çevre Mevzuatları’na uygun bir şekilde depolanabilmesi için, firma sahasında tanımlı alan kurulmasında planlamalar yapmak,
 • İlgili atık yönetmelikleri çerçevesinde atık üreticilerinin yapmakla yükümlü oldukları bildirim ve beyanların yapılmasında destek olmak,
 • Atık üreticilerine özel atık yönetim planı oluşturmak.

Tehlikeli Atık Taşıma Hizmeti

20/03/2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında, tehlikeli atık üreticilerinden kaynaklanan tehlikeli atıklar geri kazanım/bertaraf tesislerine lisanslı araçlarımızla taşınmaktadır.

Arşiv Evrak İmhası

Kamu kurum ve kuruluşlarından, resmi dairelerden, bankalardan, özel şirketlerden alınan süresi dolmuş arşiv evrakları gizlilik ilkesine uygun olarak tesislerimize ulaştırılır, bu hizmet için tasarlanan parçalama ünitelerinde parçalandıktan sonra balyalanarak, kağıt hamuru yapılmak üzere geri dönüşüm firmalarına sevk edilir.

Atık Toplama Ekipmanları

 • Konteynerler
 • İç Mekan Kutuları
 • Kompaktörler
 • Balyalama Presleri
 • Kapalı Devre Toplama Sistemleri ve
 • Giyotin