Skip to main content

Издател

Доставчик на услуги и медия собственик

Hamburger Recycling Group GmbH
Aspanger Strasse 252
2823 Pitten
Austria

Телефон: +43 (0) 50118 10300
Факс: +43 (0) 50118 10399
info(at)hamburger-recycling.com
www.hamburger-recycling.com

Търговска регистрация: FN 270201f
Регионален съд: Wr. Neustadt
ЕИК: ATU 62273916

Бизнес предназначение

Търговия на едро на отпадъци от опаковки и рециклируеми материали,
основно с отпадъчна хартия

Членство

Австрийска Търговска Асоциация (WKO)

Приложимо законодателство

Търговски закон (Gewerbeordnung), достъпен на www.ris.bka.gv.at

Hamburger Recycling Group GmbH е част от Prinzhorn Holding GmbH