Skip to main content

Dobrodošli u Hamburger Recycling Hungary

Hamburger Recycling Hungary Ltd. (ranije Duparec Paper Collecting and Processing Ltd.) je mađarska članica Prinzhorn Grupe zajedno sa Hamburger Hungaria Ltd. i Dunapack Ltd.

Hamburger Recycling Hungary

Hamburger Recycling Hungary Ltd.
Duna u. 42.
1215 Budapest
Hungary

Phone: +36 1 278 8661
Fax: +36 1 278 8672
E-Mail office.hungary(at)hamburger-recycling.com

 

O Hamburger Recycling Hungary

Privredno društvo kontinuirano posluje i razvija se od 1994. godine uz konstantan rast kvantiteta i kvaliteta. Iz godine u godinu svojim kupcima je na raspolaganju sa sve više sakupljenog otpada, visokim kvalitetom usluga i konkurentnim cenama. Sada je u oblasti reciklaže papira Hamburger Recycling Hungary Ltd. dostigao najbitniju poziciju na tržištu, a istovremeno i tok plastičnih materijala pokazuje snažan rast.

BROŠURA PRIVREDNOG DRUŠTVA

 

Mária Karczub
General Manager
maria.karczub(at)hamburger-recycling.com 

Tiborné Garami
Head of Finance

Tiborne.Garami(at)hamburger-recycling.com

 

Madarász Csaba
Chief of Logistics
csaba.madarasz(at)hamburger-recycling.com

Naše lokacije

 

Hamburger Recycling Hungary Ltd. – DEPO U BUDIMPEŠTI (sedište)

 

1215 Budapest, Duna u. 42.
Phone: +36 1 278 8661
Fax: +36 1 278 8672
office.hungary(at)hamburger-recycling.com

„Najveći lokalitet Hamburger Recycling Hungary Ltd. nalazi se pri registrovanom sedištu privrednog društva, na adresi H-1215 Budapest, Duna utca 42. Ove prostorije se nalaze na mestu nekadašnje fabrike papira Čepel, gde Hamburger Recycling Hungary Ltd. posluje zajedno sa Dunapack Ltd. na velikoj površini u vlasništvu Prinzhorn Group.
Lokacija Hamburger Recycling Hungary Ltd. ima skoro 20.000 m2 funkcionalnog prostora, u urednom objektu sa klijentom u središtu, i uključuje dobru opštu infrastrukturu. Ova površina je u osnovi podeljena na dva dela, za predobradu papira i plastičnog otpada i prostor za obradu.
Te dve operacije se izvode u odvojenim halama i uključuju instalirane poluautomatske linije za sortiranje i automatske mašine za baliranje. Linije za sortiranje je proizvelo i montiralo nemačko privredno društvo BAVARIA, dok je mašine za baliranje izradilo italijansko privredno društvo MAC Presse.
Tehnologija u proizvodnim halama i infrastruktura na licu mesta su instalirani i pušteni u rad u okviru velikih radova na modernizaciji između 2015. i 2017. godine. Zahvaljujući nedavnim investicijama koje je u potpunosti subvencionisao vlasnik, Hamburger Recycling i iznad njega, Prinzhorn Group, cela lokacija je preuređena i renovirana. Radni procesi i skladišni prostori lokacije postali su mnogo transparentniji, kapacitet za sortiranja papira je proširen, a kapacitet za plastični otpad značajno povećan – i sada svakog meseca može da se preradi više od 1000 tona u 3 smene.

Kao rezultat svekupnog razvoja, lokacija Čepel može efikasnije da obrađuje dolazni otpad. To obezbeđuje viši nivo usluga za javna komunalna preduzeća u vezi sortiranja i predobrade raznog papirnog i plastičnog otpada koji se selektivno sakupljaju u kante za otpad i džakove. Zahvaljujući efikasnom procesu sortiranja, kvalitetni balirani reciklirani materijali, bez remećenja kontaminacije, se baliraju za dalju upotrebu.
Sa najsavremenijim voznim parkom multilift, platformskih, kamiona za smeće i podnih kamiona, privredno društvo može da ponudi pouzdana logistička rešenja za postupanje sa dolaznim materijalom, bilo da je baliran ili u rasutom stanju ili da se radi o otpadnom materijalu iz kompaktora koji su instalirami i rade u samom partnerskom privrednom društvu.“

Zsolt Ferenczi
Purchase Manager
Mobile: +36 30 601 9076
zsolt.ferenczi(at)hamburger-recycling.com

Commercial department
Phone: +36 1 278 8666

Péter Horváth 
Transport Organiser
Mobile: +36 30 630 9460 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
peter.horvath(at)hamburger-recycling.com
Nalozi za prevoz tereta se prvenstveno primaju u pisanom obliku na gore navedene adrese za kontakt uz dostavu kopije na logisztika(at)hamburger-recicling.com

Ádám Dőry
Production manager
Telefon: +36 30 436 0720
adam.dory(at)hamburger-recycling.com

Imre Kakuk
Head of Operations
Mobile: +36 30 337 5639
imre.kakuk(at)hamburger-recycling.com
 

 

 

Hamburger Recycling Hungary Ltd. – MAGLÓD DEPO

 

2234 Maglód, Wodianer Ipari Park 2.
Post address: 2234, Maglód, Pf: 47.
GPS: 47°448676, 19°377189

„Prerada otpada na lokaciji Wodiáner Ipari Park (Industrijski park Wodiáner), Maglod, traje već decenijama. Kao prvi korak, vlasnik našeg privrednog društva je 2014. godine preuzeo deo privrednog društva SCH-Ózon Ltd., a 2016. godine je postao 100% vlasnik privrednog društva. Ovo privredno društvo se 31. decembra 2017. godine spojilo sa Duparec Ltd. kako bi se objedinio poslovni potencijal četiri lokacije: Čepel, Maglod, Lorinci i Inota.
Razvoj lako pristupačne lokacije koja se nalazi pored autoputa M0 je poslednjih godina ostao naš visoki prioritet. U 2013. godini lokacija je potpuno transformisana i renovirana uz investiciju od skoro milion evra. Tada su renovirani poslovni blok, vozila i proizvodni pogoni.
Radovi na tehnološkoj modernizaciji započeti su 2015. godine. Tokom ovog procesa instalirana je nova linija za sortiranje papirnog otpada, koja je uključivala liniju za sortiranje visokokvalitetnog štamparskog i kancelarijskog papira, PAAL mašinu za baliranje velikog kapaciteta i pokriveno skladište papira, što je ukupno koštalo oko milion evra.
Od 2016. godine, na lokaciji radi još jedna Presona mašina za baliranje velikog kapaciteta da bi se obezbedili potreban kapacitet za baliranje i garantovana stabilnost rada.
Odeljenje za uništavanje poverljivih dokumenata na ovoj lokaciji nudi zatvoren krug usluga za uništavanje poverljivih dokumenata u posebnom delu, u skladu sa zahtevima klijenata, kao i sa relevantnim propisima. Pored papira, sajt takođe prima i otpad od plastične ambalaže i radi sa priznanicama o plaćanju pouzećem od fizičkih lica. Primljeni materijali sa mesta porekla obično prevozi naš sopstven vozni park."

 

Riad Saleh
Purchase Manager
Mobile: +36 30 204 5857 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
riad.saleh(at)hamburger-recycling.com


Noémi Nagy
Transport Organiser
Mobile: +36 30 611 0093 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
noemi.nagy(at)hamburger-recycling.com

Nalozi za prevoz tereta se prvenstveno primaju u pisanom obliku na gore navedene adrese za kontakt uz dostavu kopije na logisztika(at)hamburger-recicling.com

Tamás Halász
Depot Manager
Mobile: +36 30 181 9358
tamas.halasz(at)hamburger-recycling.com

Imre Kakuk
Head of Operations
Mobile: +36 30 337 5639
imre.kakuk(at)hamburger-recycling.com
 

 

Hamburger Recycling Hungary Ltd. – LŐRINCI DEPO

 

3021 Lőrinci, Belterület 1488/4 hrsz.
Post address: 3021 Lőrinci, Pf.: 2.
Fax: +36 37/588-014
GPS: 47°42’46, 19°40’41

„Naša lokacija u mestu Lőrinci, pored elektrane, je tradicionalna lokacija za prijem papirnog i plastičnog otpada iz celog regiona. Poseban vid naše delatnost je prijem i prerada različitog industrijskog i tehničkog otpada i viškova zaliha. Takođe pravimo visokokvalitetne plastične granulate po potrebi koristeći naše mlinove za plastični otpad. Naše glavno tržište je region istočne Mađarske gde sarađujemo sa industrijskim i privrednim subjektima, školama i javnim komunalnim preduzećima, a uvek se nadamo da ćemo se povezati i ponuditi naše pouzdane usluge novim klijentima. Na našoj lokaciji smo postavili odgovarajuću infrastrukturu: Paal mašinu za baliranje, veći broj mlinova za mlevenje plastičnog otpada, uređaje za rukovanje materijalom i sopstveni vozni park. Težine se mere na sertifikovanoj vagi sa platformom kapaciteta 60 tona.
NAJVAŽNIJE VRSTE OTPADA KOJE JE MOGUĆE RECIKLIRATI (PRIMLJENE OD PRIVREDNIH DRUŠTAVA)
PA
HDPE
PP
PS
PC
ABS
PVC
POM i drugi tehnički polimeri
KVALITETI PAPIRA (PRIMLJENI OD POJEDINACA)
VALOVITI KARTONMEŠANI PAPIR
KANCELARIJSKI PAPIR
PAPIR ZA ŠTAMPANJE
PAPIR ZA UNIŠTAVANJE DOKUMENTA“

Levente Czene
Transport Organiser
Mobile: +36 30 412 4967 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
cintia.jeger(at)hamburger-recycling.com

Zsolt Kovács
Depot Manager
Mobile: +36 30 553 8930
zsolt.kovacs(at)hamburger-recycling.com

 

Nalozi za prevoz tereta se prvenstveno primaju u pisanom obliku na gore navedene adrese za kontakt uz dostavu kopije na logisztika(at)hamburger-recicling.com

Imre Kakuk
Head of Operations
Mobile: +36 30 337 5639
imre.kakuk(at)hamburger-recycling.com

 

Hamburger Recycling Hungary Ltd. – INOTA DEPO

 

8100 Várpalota, Külterület 198/9 hrsz.
Post address: 8103 Várpalota 3, Pf.: 1.
Fax: +36 88/372-326
GPS: 47.190074,18.19963
 

„Na našoj lokaciji u blizini autoputa 8 i preko puta topionice aluminijuma INOTAL, primamo papirni i plastični otpad različitog kvaliteta i sastava. To sakupljamo prvenstveno iz regiona zapadne Mađarske, oko ose Sekešfehervar-Vesprem. Lokacija Duparec je opremljena najsavremenijom Paal industrijskom mašinom za baliranje velikog kapaciteta, linijom za sortiranje i seckalicom za papir. Ovde ima dovoljno prostora za skladištenje za sortiranje, dalje rukovanje i profesionalno skladištenje materijala. Ulazni i izlazni materijali se mere na sertifikovanoj vagi sa platformom kapaciteta 60 tona, a našim regionalnim partnerima pomažemo jer je na raspolaganju naš vozni park za pomoć́ u vezi sa tim povezanog prevoza."

 

Péter Gazdag
Depot Manager / Purchase Manager
Mobile: +36 30 862 3225 
peter.gazdag(at)hamburger-recycling.com

Máté Magda
Purchase Manager
Mobile: +36 30 265 4737
mate.magda(at)hamburger-recycling.com

Katalin Papp-Csöndes
Transport Organiser
Mobile: +36 30 657 5815 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
katalin.papp-csondes(at)hamburger-recycling.com

Nalozi za prevoz tereta se prvenstveno primaju u pisanom obliku na gore navedene adrese za kontakt uz dostavu kopije na logisztika(at)hamburger-recicling.com

Imre Kakuk
Head of Operations
Mobile: +36 30 337 5639
imre.kakuk(at)hamburger-recycling.com

Contact

Captcha image