Skip to main content

Zamestnanie

Naším najväčším kapitálom sú naši zamestnanci! Ak máte záujem o kariéru v rozvíjajúcom sa odvetví s množstvom možností rozvoja a rastu, neváhajte nás kontaktovať.

Vyberte si miesto pre ďalšie pracovné príležitosti

Ponúkané pracovné miesta v Rakúsku

V prípade záujmu sa tešíme na vašu žiadosť, ktorú môžete zaslať prostredníctvom tohto odkazu careers.prinzhorn-holding.com. Ďakujeme!

Ponúkané pracovné miesta v Bosne a Hercegovine


V prípade záujmu pošlite podklady k žiadosti e-mailom

Ponúkané pracovné miesta v Bulharsku


V prípade záujmu pošlite podklady k žiadosti e-mailom

Ponúkané pracovné miesta v Českej republike


V prípade záujmu pošlite podklady k žiadosti e-mailom

Ponúkané pracovné miesta v Chorvátsku


V prípade záujmu pošlite podklady k žiadosti e-mailom

Ponuka práce v Maďarsku

V prípade záujmu pošlite podklady k žiadosti e-mailom.

Ponuka práce v Poľsku

V prípade záujmu pošlite podklady k žiadosti e-mailom.

Ponúkané pracovné miesta v Rumunsku


V prípade záujmu pošlite podklady k žiadosti e-mailom

Ponúkané pracovné miesta v Srbsku


V prípade záujmu pošlite podklady k žiadosti e-mailom

Ponúkané pracovné miesta na Slovensku


V prípade záujmu pošlite podklady k žiadosti e-mailom

Ponúkané pracovné miesta v Slovinsku


V prípade záujmu pošlite podklady k žiadosti e-mailom

Zamestnanie v Turecku

Naša filozofia ľudských zdrojov


Ľudské zdroje v spoločnosti Hamburger Recycling zohrávajú aktívnu úlohu pri strategických rozhodnutiach s proaktívnym, inovatívnym prístupom. Oddelenie ľudských zdrojov realizuje modernú stratégiu ľudských zdrojov založenú na úspechu, ktorá je v súlade s podnikovými cieľmi a v koordinácii s ostatnými obchodnými jednotkami. 
Základnou funkciou oddelenia ľudských zdrojov Hamburger Recycling je poskytovať kvalifikovanú pracovnú silu, vytvárať infraštruktúru potrebnú na vykonávanie úloh s vysokou motiváciou, pomáhať pracovníkom rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti tak, aby boli pripravení na svoju kariérnu cestu.

V súlade s Kódexom správania spoločnosti Prinzhorn Holding, oddelenie ľudských zdrojov Hamburger Recycling


Poskytuje každému uchádzačovi rovnaké pracovné príležitosti už od fázy náboru
Vytvára vhodné pracovné prostredie, ktoré je v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Vytvára podnikateľské prostredie, ktoré motivuje a povzbudzuje k pozitívnym vzťahom
Zabezpečuje, aby zamestnanci pracovali na najvyššej úrovni svojho potenciálu v súlade so svojimi vedomosťami a zručnosťami
Zapája sa do projektov na zvýšenie angažovanosti zamestnancov voči spoločnosti
Rozvíja možnosti komunikácie medzi zamestnancami a vyšším manažmentom 
Vykonáva predpisy na rozvoj efektívnosti zamestnancov v práci
Zameriava sa na osobný a pracovný rozvoj zamestnancov a podporuje ich poskytovaním školení už od fázy úvodnej orientácie.

V prípade záujmu sa tešíme na vašu žiadosť, ktorú môžete zaslať prostredníctvom tohto odkazu https://careers.prinzhorn-holding.com. Ďakujeme!