Skip to main content

Доклад за устойчиво развитие 2022

Prinzhorn Group с гордост заявява, че винаги е следвал устойчив бизнес подход. Кръговите продукти са от основно значение за нашата фирмена цел, нашата верига на стойността е по своята същност кръгова и предлагаме 100% рециклируеми решения. Радваме се да представим първия си доклад за устойчиво развитие, който има за цел да даде представа за това как подхождаме към устойчивостта в рамките на Prinzhorn Group и да споделим страстта си към това, което правим: да живеем цикъла и да допринасяме за светло бъдеще с устойчиви продукти.Отчитането прозрачно на нашия ангажимент към устойчивото развитие ще отговори на изискванията и очакванията на нашите клиенти, доставчици, инвеститори и служители.

Убедени сме, че това ще създаде силна основа за бъдещото ни професионално управление на устойчивостта в сътрудничество с нашите заинтересовани страни в много области, включително опазването на околната среда.

Прочети повече

Или тегли целия доклад от тук