Skip to main content

Vítejte v Hamburger Recycling Chorvatsko

HAMBURGER RECYCLING CROATIA D.O.O.  je společnost zapsaná v Chorvatské republice. Zabývá se sběrem a zpracováním papíru pro recyklaci, zdravotně nezávadných plastů a dalších druhotných surovin a také tříděním směsných komunálních obalů. 

Hamburger Recycling Croatia

Hamburger Recycling Croatia d.o.o.
Sveta Helena 167
10382 Donja Zelina
Croatia


Phone: +38512066020
E-Mail office.croatia(at)hamburger-recycling.com

 

O Hamburger Recycling Chorvatsko

Jde o člena rakouského koncernu PRINZHORN HOLDING GmbH. 
Koncern byl založen před více než 150 lety a nějakou dobu působil pod názvem Hamburger - Dunapack - Mosburger. Současný název koncernu je Prinzhorn Holding GmbH a zahrnuje tři divize. 
Divize Containerboard zahrnuje papírny v Německu, Rakousku a Maďarsku. Divize Packaging se zabývá výrobou přepravních obalů z vlnité lepenky a již několik let působí na chorvatském trhu jako VALOVITI PAPIR-DUNAPACK D.O.O. továrna na přepravní obaly z vlnité lepenky v Zaboku. Třetí divizí Prinzhorn Holding je Hamburger Recycling Group, která působí v 16 evropských zemích a zahrnuje 47 recyklačních center. Jedním z těchto center je Hamburger RecyclingChorvatsko, investice na zelené louce v průmyslové zóně Sveta Helena. V souladu se současnými trendy ve výrobě lepenky a papíru v Evropské unii a s využitím nejnovějších ekologických postupů se koncern stále více zaměřuje na sběr odpadové lepenky a papíru, odpadních plastů a fólií a dalších druhotných surovin jako vstupů pro recyklaci a výrobu papírových a přepravních obalů v souladu s principy společensky odpovědné korporace. 
Výstavba střediska sběru recyklovaného papíru a zdravotně nezávadných plastů v podnikové zóně Sveta Helena začala v únoru 2008 – počátkem října 2008 byly práce dokončeny a centrum začalo fungovat. 
Po technické revizi a kolaudaci získalo středisko oprávnění k nakládání s odpady pro sběr a zpracování sběrového papíru a zdravotně nezávadných plastů v souladu s platnými předpisy. 
Recyklační středisko disponuje veškerou infrastrukturou nezbytnou pro úspěšný sběr starého papíru a poskytování služeb našim obchodním partnerům. Celé recyklační centrum Sveta Helena pokrývá přibližně 13 000 m², jeho výrobní závod a kanceláře představují 2 500 m².

Kontakt

Captcha image