Skip to main content

Spółka

Hamburger Recycling, członek Prinzhorn Holding

Dzięki naszym podstawowym kompetencjom w zakresie zbierania, przetwarzania, handlu i transportu zapewniamy w naszej grupie obieg zamknięty pomiędzy produkcją papieru (Hamburger Containerboard) a produkcją opakowań (Dunapack Packaging).

 

Koncentracja na surowcach wtórnych

Nasze stałe inwestycje w procesy zbierania, segregacji i przetwarzania materiałów nadających się do recyklingu zapewniają zaopatrzenie własnych zakładów i branż zewnętrznych w wysokiej jakości surowce wtórne i artykuły. Koncentrujemy się na nowych projektach (green field), jak również na przejęciach i integracji istniejących spółek (brown field) z naszymi strukturami oddziałowymi. Rozbudowa usług utylizacyjnych dla handlu detalicznego i hurtowego, przemysłu i gmin jest naszą główną ambicją.

Schematy organizacyjne

Za kulisami Hamburger Recycling