Skip to main content

Wizja, Misja & Podstawowe wartości

Wizja

Naszą pasją jest oferowanie klientom najlepszych rozwiązań w zakresie recyclingu, papieru i opakowań.

Misja

Odzyskujemy cenne surowce i optymalizujemy łańcuch wartości dla naszych klientów.

Podstawowe wartości

  • Chcemy przyczyniać się do sukcesu naszych klientów.
  • Nasza innowacyjność oferuje klientom najlepsze rozwiązania.
  • Z szacunkiem traktujemy siebie nawzajem i nasze środowisko.
  • Kluczem naszego sukcesu jest poczucie przynależności do zespołu i nasza przedsiębiorczość.
  • Promujemy zrównoważony rozwój naszych pracowników.